sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Pennecon

Yngre Materiel tekniker / Atortussiornermut teknikeri, inuusukaaq / Junior Civil Materials Technician

Pennecon

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 28-07-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 21-08-2022
Suliffissamut ID normut: 331168843
Suliffiup suussusaa: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Assassorluni sulineq & sanaartorneq
Atorfiup taaguutaa: Byggeanlægstekniker
Misilittakkat - Annertunerusumik: Anlægsteknik/planlægning
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Tuluttut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq
Attaveqarfissamut paasissutissat

Pennecon

Pennecon Pennecon
Issortarfimmut 6, 102
Oqarasuaat 321252

 

 

Atortussiornermut teknikeri, inuusukaaq

Wood for Penneconimi, Qaqortumi

 

Wood tassaavoq suliffeqarfik sanaartornerup iluani nunarsuaq tamakkerlugu suliaqartuni siuttuusut ilaat, nukissiornerup sanaartornerullu iluani siunnersuinermik ingeniørillu suliaannik suliaqartoq, nunarsuatsinni sulliviit unamminarnerpaasut ilaanni aaqqiissutissanik ikiorsiisartoq. Nunani 60-it sinnerlugit amerlatigisuni siunnersortinik, suliassanik isumaginnittussanik ingerlatsinermillu suliaqartussanik sullissinermi aaqqiissutissanik pilersuisuuvugut inuillu 40.000-it sinneqartut sulisoralutigit. www.woodplc.com

 

Wood, pilersuisuuvoq Penneconimut atasoq, Kalaallit Nunaanni Qaqortumi mittarfiliortunut avataaniit pilersuisuusoq nunniornermi, betonilerinermi asfaltilerinermilu pitsaassutsimik nakkutilliinerup iluani kiffartortuulluni. Piukkunnassusilinnik sulisussarsiorpugut, teknikkikkut suliassanut piginnaanilinnik, tamanna sanaartorfissuarmi suliat pitsaassusissaannik nakkutilliinermi suleqatigiinnit piumasaqaataammat.

 

Atorfik:Atortussionermut teknikeri, inuusukaaq

Sumiiffik: Qaqortoq, Kalaallit Nunaat

Sanaartorfiusumi aamma misissuisarfimmi atortussiat pitsaassusaannik nakkutilliinermi misiligutinik misissuisarfimmi sulianik inaarsaanermi, nalunaarusiornermi nakkutilliinermilu akisussaasuuneq, suliat suulluunniit Woodip aamma suliap ingerlatap, isumannaallisaanermut, pitsaassutsimut avatangiisinullu tunngasutigut programmit malillugit ingerlatsinermik qulakkeerinnittussaq. Annertussutsit tassaasussaapput nunniornermi misiligutit, qaartiterinermit misiligutit, cementbetonimit misiligutit aamma asfaltimit uunnatamit misiligutit.

 

Suliassat makkuussapput:

 

• Sulianit ingerlatanit immikkoortitaakkanik nalunaarusianik kiisalu misiligutissanik misissuinerit paasinnissimanerillu, tassunga ilanngullugit Danskit/kalaalllillu sulianit ingerlatanit immikkoortitanik nalunaarusiaat kiisalu amerikarmiut Canadamiullu najoqqutassiaat.

• Misissuisarfimmi/sulianik ingerlatanit misiligutinik suliaqarneq kiisalu nakkutilliinerit misiligutillu nunalerinermit, betonilerinermit asfaltilerinermillu misiligutinik.

• Misissuisarfimmi/ sanaartorfiullu iluani avatangiisinut suleqatigiissunut attaveqarluartuusinnaaneq;

• Pitsaassusiliineq, aserfatsaaliuneq kiisalu misiligutinut atortunik iluarsartuussisinnaaneq; aamma

• Isumannaallisaanermi maleruaqqusanik malinnissinnaaneq kiisalu peqqinnissaq isumannaallisaanerlu pillugit maleruaqqusanik suliaqarsinnaassuseqarneq

• Suliassat allat pisariaqartitsineq malillugu.

Atorfimmut pineqaartumut qinnuteqartussatut piukkussarput imaattunik piginnaaneqassaaq:

 

Ilinniagaqarsimaneq misilittagaqarnerlu:

 

• Bacheloritut kandidatitulluunniit allagartaqarneq iml. Civilingeniøritut assigisaanilluunniit

• Siornatigut atortussiornermut teknikeritut ikinnerpaamik ukiuni sisamani misilittagaqarneq;

• Qarasaasialerinermik piginnaasaqarneq, Microsoft suitimik atuisinnaaneq kiisalu qarasaasiami toqqorterinermik ineriartortitsisinnaaneq nalunaarsuisinnaanerlu

• Nunniornermit, qaartiterinermit, beton- aamma asfaltilerinermik, misiligaanernik atortunillu misissugassanik pilersuisinnaaneq;

• Tuluttoorsinnaaneq (Oqaluttariarsornikkut allattariarsornikkullu);

• Atorfimmut qinnuteqartut piumasaqaatinik timitaliisinnaassapput makkua eqqarsaatigalugit:

  • Taamatut suliaqartut piumaffigineqarsinnaapput sivisuumik nikorfasinnaanissamik, issiasinnaanissamik imaluunniit pisussinnaanissamik aamma kivitsisinnaallutillu /iml. Nuussisinnaasariaqarput 25 kg tikillugit oqimaassusilinnik. Sulisoq peqissinnaasariaqarpoq, seeqqummersinnaasariaqarluni paanngorsinnaallunilu.
  • Sulisoq qanimut ilisarsisinnaasariaqarpoq qalipaatinillu immikkoortisinnaassalluni.

• Sila qanoq ikkaluarpalluunniit misissuivimmi avatangiisinilu sanaartorfiusuni sulisinnaasariaqarpoq.;

• Aaqqissuussinermut piffissamillu aqutsisinnaanermut piginnaasaqarluartuussaaq;

• Immikkuualuttunik misissorluartuunissaq kiisalu innarluttunik ilisarsisinnaaneq;

• Sulerusussuseqarluartuuneq;

• Nammineerluni allanillu suleqateqarluni sulisinnaassuseqarneq;

• Isumannaallisaaneq pitsaassusilerinerlu pillugit suliaqartarsimanermut uppernarsaateqarneq;

• Avatangiisini ulapaarfiusuni pitsaasumik aalajangiisinnaassuseqarneq, misissuivimmi sulisinnaaneq aamma sanaartorfimmi atortut inuillu qanillugit sulisinnaaneq.

 

Piumasaqaatit allat:

 

• Paasissutissiinermut systemilerinermik suliffeqarfimmi atortussanik navianartunik peqartumi ilinniagaqarsimaneq;

• Pisariaqartinneqartillugu misiligutinik piginnaanngorsaanermik ingerlatsisinnaaneq aserfallatsaaliuisinnaanerlu

 

Sulinermik pilersaarusiorneq piumasaqaatillu:

 

• Avannaarsuani issittumi avinngarusimasumilu sulisinnaaneq;

• Misissuivimmi sanaartorfimmilu silamiittumi sulisinnaaneq;

• Sanaartorfimmi inissat piareersarneqarneranni najukkami inissinneqarallarnissaq

• Atorfimmi pineqartumi sivitsorlugu sulisinnaaneq naatsorsuutigineqarpoq, sivisunerusumik sulisarsinnaanissaq sap.ak. naaneranni sulisarnissaq pisariaqarpoq, piffissami sanaartorfiusumi sivikitsumi sanaartorneq ingerlatilertorneqarniassammat.

• Ukiup ingerlanerani ukiup qanoq ilinera aalajangiisuutillugu qaammatini 2-8-ni sulisoqarsinnaavoq, suliap piffissalersugaanera eqqarsaatigalugu.

 

Manna qinnuteqartumut suliani pitsaasumik ingerlatsiffiusuni teknikkikkut misilittagaqarlualernissamut  periarfissaavoq.

Qinnuteqarnissamut soqutiginnittut qinnuteqaatertik CV ilanngullugu Stephen Cutcliffemut nassiutissavaat (Stephen.cutcliffe@woodplc.com).Ajornanngippat qinnuteqaatinnut tunngasut tamaasa tuluttuunngorlugit nassiutissavatit.

 

 

 

Qinnuteqaaternut allakkianik ilanngussinngilatit. Taamaakkaluartoq qinnuteqaatit nassiunniarukku "Ok" tooruk, imaluunniit "Taamaatiguk" tooruk aammalu qinnuteqaqqilinnginnarni allakkiat ilanngutikkit.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia