sullissivik.gl
Saqqaani link tooraanni, kikkunnut tamanut ukuninnga ’Allaffik & allaffissorneq Kalaallit Nunaanni Suliffissat’ ujaasisunut, suliffissat taakkua ujaasinermi tassani ataatsimoortinnerisigut, suliffissarsiornerup ajornannginnerunissaa suli.gl-imi qulakkeerneqarpoq. Maani suli.gl-imi CV-ip nutarterneqarsimatinnerani ujaasinerit suli pitsaanerulersissinnaavat. Uani nassaarissavat ’QUPPERNERA’ uani.

30 suliffissaq illit ujaasininnut tulluartoq: Allaffik & allaffissorneq, Kalaallit Nunaat

Suliffissarsiuussisutut ujaasineq manna toqqoruk

Suliffissarsiuussisussamik atuinerni suliffissanut allagarsiussat, illit ujaasinernut tulluartut, ikkunneqaraangata e-mail ilinnut nassiunneqartassaaq – taamaalillutik tamatigut malinnaasssaatit.
Jobagent aqqa
Illit e-mail
20 
40 
100 
1
2 
Tullia 
1 - 20 of 30
Kommune Qeqertalik
Aasiaat
Kommune Qeqertalik Aasiaat Aasiaat katersugaasiviat ilinniagartuumik sulisussarsiorpoq. Aasianni ilinniagartuutut atorfik piffissami 15.oktober 2023-mit 31.december 2023 tungaanut atorfeqartussamik atorfik inuttassarsiuunneqarpoq. Suliassat aamma ak...
Saqqummersinneqarpoq: 
22-09-2023
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
12-10-2023
Kommune Kujalleq
Narsaq
Narsamijini Allaffimmiumik pissarsiorpoq Atorfiniffissaq novembarip ulluisa aallaqqaataat 2023 imaluunniit isumaqatigiinnikkut piaartumik. Narsarmijit-ni nunaqarfiup allaffiani suliassaapput nunaqarfimmiut saffiginnissutaanik tigooraaneq aamma inger...
Saqqummersinneqarpoq: 
21-09-2023
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
11-10-2023
Kommune Kujalleq
Nanortalik
Aappilattuni Allaffimmiumik pissarsiorpoq Atorfiniffissaq novembarip ulluisa aallaqqaataat 2023 imaluunniit isumaqatigiinnikkut piaartumik. Aappilattumi nunaqarfiup allaffiani suliassaapput nunaqarfimmiut saffiginnissutaanik tigooraaneq aamma ingerl...
Saqqummersinneqarpoq: 
21-09-2023
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
11-10-2023
Kommune Kujalleq
Qaqortoq
Qaqortumi sullissivimmi fuldmægtig Sullissivik fuldmægtig Qaqortumi sulisusssamik, novembarip ulluisa aallaqqaataat 2023 imaluunniit erseqqinnerusumik isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik sulisussarsiorpoq. Fuldmægtig Narsaq-mi administratio...
Saqqummersinneqarpoq: 
19-09-2023
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
09-10-2023
Kommune Kujalleq
Qaqortoq
Sulisoqarnermut immikkoortortaq Sulisoqarnermut inatsisilerituussarsiorpoq: Sulisoqarnermut Immikkoortortaqarfimmi Qaqortumi inissisimalluni Sulisoqarnermut inatsisilerituutut atorfik novembarip ulluisa aallqqaataat 2023-miit inuttalerneqarsinnaalis...
Saqqummersinneqarpoq: 
19-09-2023
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
09-10-2023
Kommune Kujalleq
Qaqortoq
Kulturimut, sunngiffimmut katersugaasivinnullu suliassaqarfimmi pisortaq Kommune Kujallermi Inerisaanermut Ingerlatsivik (meeqqeriveqarnermut, ilinniagaqarnermut suliffeqarnermullu ingerlatsivik) tatituumik misilittagalimmillu Kulturimut, sunngiffim...
Saqqummersinneqarpoq: 
19-09-2023
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
10-10-2023

Qeqertalik Business Council A/S
Qeqertarsuaq
Er du en dygtig kommunikatør, og trives du med at have mange forskelligartede projekter i gang samtidig? Kan du lide at arbejde selvstændigt med både drift- og udviklingsopgaver? Og vil du være med til at få indflydelse på udviklingen af turisme og e...
Saqqummersinneqarpoq: 
18-09-2023
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
15-10-2023

Kommuneqarfik Sermersooq
Nuuk
Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivimmi AC-fuldmægtigimik pikkorissumik kajumissuseqarluartumillu septemberip 15-ani 2023-mi isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik Kommuneqarfik Sermersooq pissarsiorpoq. Atorfik Stabimiippoq qaninn...
Saqqummersinneqarpoq: 
18-09-2023
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
10-10-2023
Kommune Kujalleq
Nanortalik
Nanortalimmi Avatangiisinut Ingerlatsivimmi nunaminertalerisoq Teknikkimut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmi nunaminertalerisutut Nanortalimmi atorfik novembarip ulluisa aallaqqaataat 2023 aallarnerfigalugu isumaqatigiissuteqarnerluunniit naapertorlu...
Saqqummersinneqarpoq: 
18-09-2023
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
08-10-2023
Kommune Qeqertalik
Aasiaat
Kommune Qeqertalik INUA HR-konsulentissarsiorpoq sulinermi avatangiisinit pillugit ukkataqartussamik pissarsiorpoq 1. november 2023 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik. Sulisoqarneq pillugu allaffissornermi suliassanik assigiinn...
Saqqummersinneqarpoq: 
18-09-2023
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
09-10-2023
Kommune Qeqertalik
Aasiaat
Allaffissornerup iluani ilinniagaqarpit? Sullisserusussuseqarpit? Aamma nammineerlutit sulisinnaassuseqarpit? Taava HR Servicemi kontorfuldmægtigitut atorfik ilinnut tulluuppoq. Atorfik 1. November 2023 imaluunniit erseqqinnerusumik isumaqatigiissut...
Saqqummersinneqarpoq: 
18-09-2023
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
09-10-2023

Kommuneqarfik Sermersooq
Tasiilaq
Meeqqanut Ilaqutariinnullu ingerlatsivimmi immikkoortortaq Tasiilami nutserisumik/oqalutsimik pissarsiorput Kommuneqarfik Sermersooq pikkorissumik tunniusimasumillu nutsersisumik/oqalutsimik Tasiilami Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ingerlarsivimmut 01.11...
Saqqummersinneqarpoq: 
15-09-2023
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
06-10-2023
Kommune Qeqertalik
Aasiaat
Kommune Qeqertalik tamakkerlugu akissarsialerivik sulisussarsiorpoq 01.11.2023 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit sulilertussamik. Kommune Qeqertalimmi akissarsialerisut arfiniliupput, Kommunip Qeqertaliup illoqarfiini siammarsimasumik inissisimallu...
Saqqummersinneqarpoq: 
15-09-2023
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
06-10-2023
Kommune Qeqertalik
Kangaatsiaq
Atorfik allaffissornikkut Kangaatsiap illoqarfiani inississimavoq tassanilu Kangaatsiaq, Attu, Niaqornaarsuk Ikerasaarsullu Inunnik isumaginninneq akisussaaffigissallugit. Inunnik isumaginnittoqarfimmi aqutsisutut Kommune Qeqertalik Kangaatsiaq immi...
Saqqummersinneqarpoq: 
15-09-2023
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
06-10-2023
Kommune Qeqertalik
Kangaatsiaq
Kommune Qeqertalik Attu Sullissivimmi Overassistentimik 03 Oktober 2023 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut sulilersussamik sulisussarsiorpoq. Kommune Qeqertalik Attu allaffimmiumik saaffiginnittunik sullissisinnaasumik pissarsiorpoq, taamaattumi...
Saqqummersinneqarpoq: 
15-09-2023
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
06-10-2023

Mittarfeqarfiit
Nuuk
Mittarfeqarfiit A/S naatsorsuuseriviani Kontorchef`imik pissarsiorpugut Pisortatut sulisunut kajumissisitsillaqqippit aamma suliffeqarfimmi ineriartorfiusumi allaasumik nutaaliorlutit peqataarusuppit? Mittarfeqarfiit A/S naatsorsuuseriviani kontorche...
Saqqummersinneqarpoq: 
14-09-2023
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
08-10-2023

Kommuneqarfik Sermersooq
Tasiilaq
Kommuneqarfik Sermersooq pikkorissumik kajumissuseqarluartumillu utoqqalinersianut immikkoortortaqarfimmut sullissisumik pissarsiorpoq, 1.10.23 tamatumaluunniit kinguninngua atorfinittussamik. Utoqqalinersianut immikkoortortaqarfik Tasiilami Isumagin...
Saqqummersinneqarpoq: 
13-09-2023
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
04-10-2023
Kommune Kujalleq
Qaqortoq
Qaqortumi pisortanit ikiorsiissutinut susassaqarfimmi isumaginninnermik siunnersortimik sullissisumik pissarsiorpoq Qaqortumi pisortanik ikiorsiissutinut susassaqarfimmi pikkorissumik tunniusimasumillu Qaqortumi pisortanut ikiorsiissutinut susassaqa...
Saqqummersinneqarpoq: 
13-09-2023
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
04-10-2023
Det Grønlandske Sundhedsvæsen
Paarlaatissanik, Nakorsat allattaanik pissarsiorpugut, Napparsimasunik sullissinermi allattoqafiata immikkoortortoqarfianni. Klinisk Sekretariat søger lægesekretærer i kortere eller længere vikariater, som har spidskompetencer inden for enten kirurgi...
Saqqummersinneqarpoq: 
12-09-2023
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
02-10-2023
Kommune Kujalleq
Qaqortoq
Sanaartornermut ingeniøri Kalaallit Nunaanni kommunit kujallersaat sanaartornermut ingeniørimik kajumissusilimmik Teknikkimik Avatangiisinillu Ingerlatsivimmut novembarip ulluisa aallaqqaataat 2023 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittus...
Saqqummersinneqarpoq: 
12-09-2023
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
15-10-2023
20 
40 
100 
1
2 
Tullia 
1 - 20 of 30
Jobagent-ernut nammineq toqqakkamik oqaasertanik ilanngussiit