sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

2 Radiografer/røntgensygeplejersker, Røntgenafdelingen, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland (22-224)

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 15-06-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 01-07-2022
Suliffissamut ID normut: 331204693
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Radiograf
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Er du interesseret i at præge udviklingen indenfor radiografien i det Grønlandske Sundhedsvæsen og kan du se dig selv som positiv sparringspartner i et tværfagligt, multikulturelt arbejdsmiljø?

Så har Røntgenafdelingen 2 radiograf/røntgensygeplejerskestillinger ledige til besættelse snarest muligt eller efter aftale. Arbejdsugen er 40 timer i Grønland og er i dagvagt fra 07.30 til 15.30. Stillingen er med skiftende vagter fra hjemmet.

Afdelingen i Nuuk er Grønlands eneste egentlige billeddiagnostiske afdeling. Derudover udføres der konventionel røntgen på 15 mindre sygehuse langs den Grønlandske kyst.

Alle røntgenenheder i Grønland er fuldt digitaliseret.

Der udføres konventionelle røntgenundersøgelser, CT-scanninger, MR-scanninger samt ultralydsundersøgelser, kliniske mammografier og enkelte gennemlysningsundersøgelser.

Der udføres ca.17.000 undersøgelser om året i Nuuk, og 15.000 langs kysten.

Røntgenafdelingen har 2 Toshiba CT scannere, 1 Hitachi 0,4 T MR scanner og Toshiba DR system/gennemlysning, en Fuji FDR Go til udefoto samt Medos RIS/Infinitt PACS/Cosmic EPJ.

Det er en afdeling, der er præget af en høj grad af selvstændighed med ansvar og kompetence, da vi ind i mellem skal kunne fungere uden radiolog. Radiografen godkender selv billederne, ligesom vi selv giver iv – kontrast. Vi booker og indkalder også patienter til undersøgelse.

Vi tilbyder:

 • Fast fuldtidsstilling evt. vikariat
 • Introduktion til et selvstændigt udfordrende job
 • Et alsidigt job med mange forskellige opgaver
 • Et spændende og udviklende fagligt og tværfagligt miljø
 • Medlemskab af en meget aktiv personaleforening
 • Fællesskab i en lille afdeling
 • Vagtfordeling efter ønskeplan
 • Mulighed for patientledsagerrejser
 • Oplevelser for livet

Vi søger dig, der:

 • Har autorisation som radiograf eller røntgensygeplejerske
 • Har interesse for og erfaring med specialet 
 • Har lyst og evne til at arbejde individuelt og målrettet med specialet
 • Er engageret og med gode samarbejdsevner
 • Har erfaring med betjening af CT skanner og meget gerne MR skanner
 • Har lyst til at blive en del at vores multikulturelle afdeling
 • Er positiv og udadvendt med en god humor
 • Kan acceptere at opgaverne bliver udført anderledes end du er vant til
 • Vil bidrage positivt til arbejdsmiljøet på afdelingen

Om os:

 • Vi er 9 radiografer, 1 røntgensygeplejerske, 2 sundhedshjælpere og 2 sekretærer
 • Vi er en blanding af fastansatte og vikarer
 • Vi tror på vi kommer længst med et smil og ved at hjælpe hinanden
 • Vi behandler hinanden og vores patienter med respekt
 • Vi er hinandens netværk og er gode til sociale arrangementer, selv efter arbejde
 • Vi er selvstændige og fleksible.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk            

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af at du kan fremvise gyldig autorisation (søg via www.nun.gl)

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Se stillingsopslaget her og søg online:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=22-224

Startdato: 1. juli 2022 eller efter aftale

Ansøgningsfrist: 1. juli 2022

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved ledende radiograf Anette Gadgaard] på tlf. (+299) 34 4588 (efter kl. 12.30 dansk tid) eller på e-mail: ANEG@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia