sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommune Qeqertalik

2 socialhjælper til Vuggestue Tikiusaaq

Kommune Qeqertalik

Aasiaat
Ikkunneqarpoq: 19-06-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-07-2020
Suliffissamut ID normut: 330288549
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet
Atorfiup taaguutaa: Social- og sundhedshjælper
Ilinniagaq: Social- og sundhedshjælper
Misilittakkat - Annertunerusumik: Social- og Sundhedshjælper
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale/ skrive

2 SOCIALHJÆLPER SØGES

Kommune Qeqertalik, Aasiaat, Vuggestue Tikiusaaq søger 2 socialhjælper for tiltrædelse pr. 1. august 2020 eller efter nærmere aftale.

Meeraaqqerivik Tikiusaaq alderen er 0-3 år. Meeraaqqerivik Tikiusaaq er der fire stuer.

Generelt for vuggestuen:

  • Stillingen er en fuldtidsstilling, 40 timer om ugen.  

  • Administration for vuggestuen hører under INUIT.

Ansøgerens kvalifikationer:

  • Være ansvarsbevidst, have overblik og evne til indlevelse og omstilling.

  • Kunne klare stress situationer, være fleksibel, samarbejdsvillig, imødekommende og stabil.

  • Fysisk og psykisk godt helbred og et åbent og glad humør.

  • Være indstillet på at arbejde ud fra daginstitutionens målsætninger og handleplaner.

Løn og ansættelsesforhold:

  • Løn og ansættelsesforhold vil ske efter gældende overenskomst.

  • Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Meeraaqqerivik Tikiusaaq´s  leder Justine R Thorin, tlf. 89 47 94.

  • Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra den ansøger, som indstilles til ansættelse.

 

Ansøgninger, vedlagt uddannelsesbeviser, referencer og oplysninger om tidligere beskæftigelse, fremsendes inden ansøgningsfristens udløb den 15 juli 2020 til:

Kommune Qeqertalik, Aasiaat

Personalekontoret

Postboks 220

3950 Aasiaat

 

                                                                Email: hr@qeqertalik.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia