sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Aasiaat - Timi Tarni søger en fritidsinspektør

Kommune Qeqertalik

Aasiaat
Ikkunneqarpoq: 30-11-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 26-12-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-85139090
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kunst, kultur og sport, Ledelse, Kontor og administration

Kommune Qeqertalik søger Fritidsinspektør ved Område for Timi Tarni i Aasiaat

Kommune Qeqertalik prioriterer børns vilkår og har et særligt fokus på sundhed, sundhedsfremmende aktiviteter og kulturelle fritidsaktiviteter. Kommunen stræber efter at skabe gode og tidssvarende fritidsfaciliteter, der imødekommer borgernes interesser, behov og befolkningstal. Det frivillige arbejde skal styrkes, og de lokale ressourcer skal udnyttes bedre. Faciliteter for idræt, sport og kultur skal fortsat udvikles, herunder udvikling af indendørs- og udendørs faciliteter i byer og bygder samt støtte til sportsforeninger og idrætshal.

Timi Tarni spiller en central rolle i dette arbejde, primært med opgaver inden for kultur- og fritidsområdet. Der er bl.a. fokus på foreninger, idræt, sundhed, fritidsundervisning, fritidsklubområdet, musik og musikøvelokaler. Timi Tarni er ansvarlig for at skabe aktiviteter og arrangementer i samarbejde med nærmeste kollegaer, foreninger, grupper, enkelte frivillige, øvrige afdelinger og områder i kommunen, borgere, kommunale- og ikke kommunale institutioner, private virksomheder og ikke mindst borgere.

Er du modig og har lyst til at påtage dig dette vigtige og spændende ansvar? Vil du være en del af teamet i Timi Tarni Aasiaat?

Dine primære arbejds- og ansvarsområder vil være:

Kultur- og Fritidsfremme:

 • At fremme kultur- og fritidsvirksomhed samt andre almene kulturelle aktiviteter i fritiden, herunder fritidsundervisning, fritidsklubber og børne- og ungeorganisationer i Aasiaat og bygderne, i overensstemmelse med Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016.

Politisk Samarbejde:

 • Arbejde med politiske målsætninger, der har at gøre med Timi Tarnis ansvarsområde, og bidrage til at omsætte disse målsætninger til konkrete tiltag og aktiviteter.

Tilsyn og Drift:

 • Forestår tilrettelæggelse af og tilfører tilsyn med fritidsundervisning for børn, unge og voksne i Aasiaat.
 • Fører tilsyn med fritidsundervisning for børn, unge og voksne i bygderne.
 • Fører tilsyn med ungdomsklubben.
 • Fører tilsyn med folkebiblioteket i Aasiaat og i bygder.
 • Ansvar for foreningslokalets drift og aktiviteter.
 • Ansvar for drifts- og aktiviteter for musikøvelokalet.

Personale og Ledelse:

 • Indstiller vedrørende ansættelse af ledere og være nærmeste overordnet for ledere i ovennævnte områder.
 • Ansætter undervisere til fritidsundervisning.

Planlægning og Koordinering:

 • Udformer årshjul for Timi Tarni i Aasiaat og bygderne.
 • Medansvarlig for udformning af plan for forebyggelse i Aasiaat og omegn i samarbejde med forebyggelsesudvalget og forebyggelseskonsulenten.
 • Forestår planlægning og gennemførelse af nationaldagen.
 • Forestår som ansvarlig for planlægning og gennemførelse af kulturelle og folkeoplysende arrangementer.
 • Promovering af arrangementer.

Foreningsarbejde:

 • Fremme foreningsarbejde samt frivillighed inden for idræt, kulturel og andre frivillige foreninger.
 • Varetage opgaver herunder bl.a. foreningsregistreringer og holde ajour med foreningernes aflevering af reviderede regnskaber mv.
 • Rådgivning og konsulentbistand for nye og eksisterende foreninger.
 • Sørge for at der afholdes kurser om foreningsarbejde, frivilligarbejde mv.

Budget og Økonomi:

 • Udformer og fører kontrol med budgetter inden for eget område.
 • Attester og anviser inden for ovennævnte områder i overensstemmelse med kommunens kasse - og regnskabsinstruks.

Diverse:

 • Udformer forslag om fornyelse af tilskudsregler.
 • Ansvarlig for idræts og forenings udvikling.
 • Sparring og samarbejde med øvrige kollegaer under forvaltningen.
 • Sagsbehandling af tilskudsansøgninger og andre ansøgninger.
 • Ad hoc-opgaver fra ledelsen.

Dette er en spændende og udfordrende rolle, der giver dig mulighed for at gøre en reel forskel i dit samfund.

Kvalifikationer:

 • Relevant uddannelse: En relevant videregående uddannelse, for eksempel inden for idræt, kultur, pædagogik, ledelse eller lignende.
 • Erfaring med foreningsarbejde: Erfaring med arbejde i eller med foreninger, og forståelse af vigtigheden af frivilligt arbejde.
 • Ledelseserfaring: Erfaring med ledelse, især som offentlig leder.
 • IT-færdigheder: Erfaring med brug af IT-værktøjer og systemer, herunder Microsoft Office-pakken (Word, Excel, PowerPoint), e-mail og internet. Evne til at lære nye systemer hurtigt.
 • Kommunikation og samarbejde: Evnen til at kommunikere og samarbejde med forskellige interessenter, herunder kollegaer, foreninger, frivillige, borgere og private virksomheder.
 • Planlægning og organisering: Evnen til at planlægge og organisere aktiviteter og arrangementer, samt udforme og følge op på budgetter.
 • Kendskab til lovgivning: Kendskab til relevant lovgivning, herunder Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016.
 • Sprog: Flydende i grønlandsk og dansk, både skriftligt og mundtligt. Engelskkundskaber er også en fordel.

Krav:

 • Uddannelse: Kandidaten skal have en relevant videregående uddannelse.
 • Erfaring: Kandidaten skal have erfaring med arbejde i eller med foreninger, og forstå vigtigheden af frivilligt arbejde. Erfaring med ledelse, især som offentlig leder, er også et krav.
 • Kommunikation og samarbejde: Kandidaten skal være god til at kommunikere og samarbejde med forskellige interessenter.
 • Planlægning og organisering: Kandidaten skal være god til at planlægge og organisere aktiviteter og arrangementer, samt udforme og følge op på budgetter.
 • IT-færdigheder: Kandidaten skal være komfortabel med brug af IT-værktøjer og systemer, herunder Microsoft Office-pakken (Word, Excel, PowerPoint), e-mail og internet. Han/hun skal være i stand til hurtigt at lære og tilpasse sig nye systemer.
 • Kendskab til lovgivning: Kandidaten skal have kendskab til relevant lovgivning, herunder Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016.
 • Sprog: Kandidaten skal være flydende i grønlandsk og dansk, både skriftligt og mundtligt.
 • Personlige egenskaber: Kandidaten skal være modig, engageret og have en passion for at gøre en forskel i sit samfund. Han/hun skal være fleksibel og kunne håndtere en varieret arbejdsdag med mange forskellige opgaver.

Løn- og ansættelsesvilkår: For ansættelsesforholdet gælder Overenskomst af 27. august 2014 mellem Naalakkersuisut og IMAK, for lærere i folkeskolen i Grønland m.fl. og Hovedaftale af 28. oktober 1998 mellem Grønlands Landsstyre og IMAK. Ansatte, der kommer fra en tjenestemandsansættelse, bevarer retten til denne ansættelsesform. Fritidsinspektørstillingen er indplaceret på løntrin 33.

Bolig: Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.ini@ini.gl.

Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales A-skat for frie goder i henhold til gældende lovgivning.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Børneattest: Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en tilfredsstillende børneattest fra Rigspolitiet.

Straffeattest: Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffeattest fra Politiet.

Tiltrædelse pr. 1. januar 2024 eller efter aftale. Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos områdelederen Mikael Mansi Rasmussen på telefon 387092 eller Email mmr@qeqertalik.gl.

Ansøgning:

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail eller post.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke “Søg denne stilling"

Hvis du har problemer med upload filer kontrakt hr@qeqertalik.gl

Vi ser frem til at modtage din ansøgning

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia