sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

AC-fuldmægtig, Special- eller Chefkonsulent i Departementet for Børn og unge

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 17-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 05-06-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85489182
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Isumaginnittoqarfik

Vil du være med til at forbedre forholdene for socialt udsatte børn og unge i Grønland, så er stillingen som AC-fuldmægtig Special-eller Chefkonsulent i Departementet for Børn og Unge noget for dig.

I de senere år har der været et stort fokus på at løfte socialområdet i Grønland. Det gælder blandt andet i forhold til forebyggelse af seksuelle overgreb og social udsathed mod børn, sikre bedre rettigheder for personer med handicap samt professionelle behandlingstilbud til socialt udsatte børn og unge.

Arbejdet fortsætter. Vi har mange vigtige opgaver at løse og vi har brug for medarbejdere til dette. Hvis det falder i din interesse, så er en stilling som AC-Fuldmægtig, Special-eller Chefkonsulent i Departementet for Børn og Unge noget for dig. 

I Departementet for Børn og Unge arbejder vi med at realisere de politiske mål på ressortområdet, som omfatter førskole (0-6 årige børn), udsatte børn og unge, forebyggelse og handicap. De primære politiske mål på ressortområdet er blandt andet at styrke forholdene for udsatte børn og unge og personer med handicap.

Om stillingen
Opgaver omfatter blandt andet:

 • At udarbejde oplæg til Naalakkersuisut, notater vedrørende problemstillinger, besvarelse af § 37 spørgsmål, mv.
 • Bidrag til sikring af kvalitet i udarbejdelse af beslutningsgrundlag for den politiske ledelse og implementering af politiske beslutninger
 • At deltage i og varetage arbejdsopgaver tværgående på departementets ressortområde
 • At udvikle og lede primært børnepolitiske projekter, strategier, indsatser og analyser
 • At deltage i og varetage koordinerende arbejdsopgaver i forbindelse med projektgrupper på departementets ressortområde
 • At udvikle og lede socialpolitiske projekter, strategier, indsatser og analyser
 • At deltage i og varetage koordinerende arbejdsopgaver i forbindelse med projektgrupper på departementets ressortområde

Opgaverne er alsidige og stiller krav om at kunne indgå i samarbejde på tværs af sprog- og faggrænser, samt at kunne tage et selvstændigt ansvar for egne sagsområder og projekter. Stillingen stiller krav om hurtigt at kunne sætte sig ind i nyt stof og være fleksibel, samt at kunne trives med at arbejde i en organisation, hvor små og store opgaver krydser hinanden i en til tider travl hverdag.

Derfor er det en fordel, hvis du er samarbejdsorienteret. Du skal være interesseret i at arbejde i en politisk styret organisation, hvor tempoet ofte er meget højt og leveringsfristerne er korte. Det er en fordel, hvis du er god til at formidle, såvel skriftligt som mundtligt og har en evne til at gennemskue komplicerede sammenhænge.

Om dig
 • Har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau
 • Teoretisk og praktisk viden om socialområdet er ønskeligt, men ikke et krav
 • Erfaring med projekt- og procesarbejde, gerne også erfaring med projektledelse
 • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og udviklingsorienteret
 • Er dygtig til at kommunikere på skrift og i tale
 • Kan skabe overblik over mange og komplekse informationer
 • Er god til at samarbejde med kolleger og eksterne interessenter
 • Kendskab og interesse for samfundsforhold og kultur er en fordel
Om Departementet for Børn og Unge
I Departementet for Børn og Unge er vi ca. 15 medarbejdere. Derudover har departementet en underliggende enhed, Socialstyrelsen.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 5. juni 2024.
Tiltrædelsesdato er den 1.august 2024 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Kista Isaksen på e-mail kisa@nanoq.gl eller telefon +299 34 65 82

Hvis du vil vide mere om Departementet for Børn og Unge, kan du finde flere oplysninger om os på www.naalakkersuisut.gl.


 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.Om ansættelsen sker som AC-Fuldmægtig, Special- eller Chefkonsulent, afhænger af dine personlige og faglige kompetencer samt dokumenteret, relevant erfaring.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia