sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)

Afdelingssygeplejerske til IMA, AKUT Området, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 16-04-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 31-05-2021
Suliffissamut ID normut: 330604979
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq
Attaveqarfissamut paasissutissat

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

 
Oqarasuaat 000000000

Vi søger en afdelingssygeplejerske til Akutområde på DIH til vores Intermediær Monitorerings Afdeling.

Intermediær Monitorerings afsnit (IMA) er en afdeling, hvor hospitalets medicinske patienter med behov for ekstra observation og monitorering ligger. Afsnittet består af seks sengepladser og patienterne bliver indlagt fra medicinsk afdeling efter intensiv behandling, fra modtagelsen samt patienter, der evakueres fra kysten.

Afsnittet er det eneste afsnit i Grønland med mulighed for telemetriovervågning, og afsnittet har derfor naturligt et stort flow af hjertepatienter. 

Det brede patientklientel stiller store krav til de sygeplejefaglige kompetencer samt det tværfaglige samarbejde. Vi lægger vægt på patientsikkerhed, høj faglighed, og kontinuitet i patientplejen.  Vi har en helhedsorienteret tilgang til sygeplejen, som tilpasses den enkeltes egenomsorgskapacitet, og hvor patienten og dennes pårørende inddrages, samt har medbestemmelse i eget sygdoms - og behandlingsforløb. 

Du vil som leder være med til at sætte dit præg på, hvordan afsnittes arbejdsgange og kultur udvikles. Herunder løbende udarbejdelse samt fornyelse af politikker, retningslinjer og instrukser, undervisning i relevante temaer og fokus på arbejdsmiljø og kultursammenføring. Det fordrer store samarbejdsevner og omstillingsparathed. 

Områdeledelsen har stort fokus på, at afsnittet får kontinuerligt faglig udvikling. Et godt arbejdsmiljø vægtes højt. 

Vi tilbyder:

 • En stilling med mange opgaver og udfordringer
 • God introduktion til et bredt fagligt spektrum
 • En afdeling hvor der arbejdes med kontinuerlig udvikling i opgavernes art og omfang
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Et tæt samarbejde med de øvrige ledere i Akutområdet
 • Et tæt samarbejde med medicinsk område DIH
 • Engagerede medarbejdere

Vi søger en afdelingssygeplejerske, der:

 • Har erfaring med ledelse eller interesse i gå ledelsesvejen
 • Har nogle års anciennitet og gerne en bred sygeplejefaglig baggrund
 • Er engageret og god til at fastholde og implementere nye tiltag
 • Kan formidle et åbent og ligeværdigt tværfagligt samarbejde
 • Kan medvirke til personlig og faglig udvikling af personalet
 • Kan holde fokus trods mange vikaransatte
 • Har pragmatisk holdning til hverdagen og kan bevare roen og overblikket i pressede situationer
 • Har sund og god humor samt besidder stor tålmodighed
 • Brænder for at gøre en forskel og bliver en del af et anderledes og udfordrende sundhedsvæsen
 • Kan tænke og arbejde dynamisk og proces orienteret i et tværkulturelt arbejdsmiljø

Om os:

 • Vi er 12 sygeplejersker både faste og vikarer, grønlandske og danske sygeplejersker.
 • IMA ligger i forlængelse af Intensivafdelingen, ITA
 • Vi har tæt samarbejde med naboafdelingen ITA

Kan du se dig selv i ovenstående organisation, ser vi frem til at se din ansøgning. 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl) 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-127 

Startdato: 1. august 2021 eller efter aftale. 

Ansøgningsfrist: 31. maj 2021.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt:

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende Oversygeplejerske Arnaq Fleischer Hansen på +299 34 44 07 (efter kl. 12 dansk tid), eller e-mail: AFHA@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(56).pdf

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads. 

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk 

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed

 

Qinnuteqaaternut allakkianik ilanngussinngilatit. Taamaakkaluartoq qinnuteqaatit nassiunniarukku "Ok" tooruk, imaluunniit "Taamaatiguk" tooruk aammalu qinnuteqaqqilinnginnarni allakkiat ilanngutikkit.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia