sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Afdelingssygeplejerske til sengeafdelingen, Aasiaat Regionssygehus, Grønland (22-164)

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 01-06-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 22-06-2022
Suliffissamut ID normut: 331131768
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Afdelingssygeplejerske søges til sengeafdelingen på Aasiaat Regionssygehus.

Vi søger en afdelingssygeplejerske til vores sengeafdeling på Regionssygehuset i Aasiaat fra d. 1. august 2022 eller efter aftale.

Vi søger en afdelingssygeplejerske med ledelseserfaring, som vil være med til at præge udviklingen på en spændende arbejdsplads, lede en tværfaglig personalegruppe og være med at til styrke sygeplejen.

Du kommer til at lede sengeafdelingen, som varetager behandling og pleje af både medicinske og kirurgiske patienter, børn og voksne, unge og gamle, samt psykiatriske patienter.

Du vil få ledelsesansvar for flere faggrupper, da personalegruppen består af sygeplejersker, sundhedsassistenter, sundhedshjælpere og ufaglærte medarbejdere.

Du får stor mulighed for at præge arbejdsmiljøet og kulturen i afdelingen sammen med personalegruppen, som udgøres af både grønlandsk og dansk plejepersonale.

Vi har fokus på arbejdsmiljøet, hvilket bl.a. betyder fokus på personalets trivsel – der lægges vægt på MUS, udarbejdelse af funktionsbeskrivelser, en hensigtsmæssig og konstruktiv mødekultur og nedsættelse af sygefravær.

Du vil få et tæt samarbejde med afdelingssygeplejersken i ambulatoriet, da plejepersonalet er tilknyttet både ambulatoriet og sengeafdelingen. Du vil også få et tæt samarbejde med husets andre funktioner, da vi er en lille enhed med mange funktioner under samme tag.

Via det formelle samarbejde på tværs får du mulighed for at præge udviklingen på både sygehuset og i hele Region Disko.

Ledelsesstrukturen er flad, og der er en synlig ledelse, som vil være sparringspartner sammen med de øvrige afdelingsledere.

Ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og ledelse af personalet:

 • Ansvarlig for tilrettelæggelse og udførelse af sygeplejen
 • Medansvarlig for sikring af målrettede patientforløb
 • Medansvarlig for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere
 • I samarbejde med plejepersonalet ansvarlig for et godt arbejdsmiljø
 • Ansvarlig for tjenestetidsplan og ferieplan

Vi forventer at du:

 • Er god til at organisere
 • Kan lide at være leder og evt. har en lederuddannelse
 • Er god til at samarbejde
 • Er god til at favne udfordringer
 • Bidrager til kontinuerlig faglig udvikling

Vi tilbyder:

 • En god introduktion til arbejdet
 • Engagerede, dygtige og glade kollegaer
 • Arbejdsdage, der aldrig er ens

Aasiaat ligger i Region Disko i Nordvestgrønland. Sundhedsvæsnet består af sygehuset i Aasiaat, sundhedscentrene i Qasigiannguit og Qeqertarsuaq, sygeplejestationen i Kangaatsiaq og bygdesundhedsklinikker i bygderne. I Aasiaat by bor der ca. 3.000 indbyggere, og i hele regionen bor der ca. 6.800 indbyggere.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk   

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

se annoncen her og søg online:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=22-164

Startdato: 1. august 2022, eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 30. juni 2022 (se bort fra ansøgningsfristen andetsteds i denne annonce). Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionssygeplejerske, Suzanne Rasch, på tlf.nr. (+299) 894271 eller e-mail szra@peqqik.gl og Afdelingssygeplejerske for ambulatoriet, Marie-Louise Balken, på tlf.nr. (+299) 894322 eller e-mail mlba@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia