sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Qeqqata Kommunia

Akuleriisillugu meeqqerivik Nuniaffik Tullersortimik pissarsiorpoq/Integreret daginstitution Nuniaffik søger Souschef

Qeqqata Kommunia

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 09-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 30-04-2024
Suliffissamut ID normut: 331588846
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ledelse, Undervisning og pædagogik, Børn og unge
Atorfiup taaguutaa: Souschef
Ilinniagaq: Børnehavepædagog
Misilittakkat - Annertunerusumik: Børnepædagogik
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Integreret daginstitution Nuniaffik søger Souschef.

 

Integreret daginstitution Nuniaffik er placeret på Aadammip Aqq. 4A i den sydlige del af byen.
Der er plads til 62 børn mellem 0-6 år, som er fordelt i to afdelinger i 4 stuer. Personalenormeringen er på i alt 14,5 ansatte, 12 i stuerne, rengøringsassistent, leder og en deltids køkkenmedarbejder.
Du vil referere til Daginstitutionslederen.

 

Integreret daginstitution Nuniaffik er placeret på Aadammip Aqq. 4A i den sydlige del af byen.

Der er plads til 62 børn mellem 0-6 år, som er fordelt i to afdelinger i 4 stuer. Personalenormeringen er på i alt 14,5 ansatte, 12 i stuerne, rengøringsassistent, leder og en deltids køkkenmedarbejder.

Du vil referere til Daginstitutionslederen.

 

Kvalifikationer:

Du skal være medansvarlig til at følge Inatsisartutlov nr. 62 af 20. november 2023 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, endvidere arbejde ud fra Qeqqata Kommunia´s politiske visioner, personalepolitikken, børn- og ungepolitik- og pædagogiske målsætninger, som redegøres under Qeqqata Kommunia´s hjemmeside.

 

Vi har behov for:

 • Kan arbejde stabilt
 • Har vilje til vidensdeling
 • Kan tage medansvar
 • Imødekommende over for kollegaer og forældre
 • Anerkendende for børnenes udviklingsstatus

 

Vi forventer:

At du har kendskab til pædagogik og gældende lovgivning og de 7 lærings principper.

At du er fleksibel, menneskeligt og kan rumme forskellige holdninger, er betryggende og medansvarligt.

 

Arbejdspladsværdier:

 • Ligestillet arbejdsmetoder
 • Udnyttelse af kompetencer
 • Videns deling
 • Medansvarlighed
 • Arbejde med udgangspunkt i børnenes status
 • Tæt samarbejde med forældre

 

Arbejdspladsen:

Som socialhjælper, pædagog og afdelingsleder har i ansvar for:

 • Som socialhjælper være stedfortræder under stuelederens fravær
 • Bidrage til pædagogiske tiltag

 

Forudsætninger:

 • Du har uddannelse inden for socialt arbejde eller pædagog
 • Kendskab til den gode daginstitution

 

Vi kan tilbyde:

 • Glade kollegaer, værdsætte ligestillet arbejdsgang, fleksibel over for ændringer. Vi er gode til at udnytte kompetencer.
 • Adgang til gratis fitness

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til de gældende aftaler mellem de grønlandske kommuner og SIK.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved at kontakte leder for daginstitutionen Nuniaffik Bodil Johansen , tlf. 86 71 11 e-mail: bodj@qeqqata.gl eller Daginstitutionschef Navarana Lennert nava@qeqqata.gl , tlf. 86 74 02

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående.

Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Straffe- og Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

 

Kriterier for ansøgning:

 • Uddannelsesbevis
 • CV
 • Udtalelser og referencer
 • Kursusbevis

 

Det praktiske:

Ansøgning med straffeattest, børneattest og med udtalelse om uddannelse og tidligere beskæftigelse, kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser mv. uploades som PDF-fil via kommunens hjemmeside.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia