sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

AKUT-området på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk tilbyder Anæstesiuddannelsesstilling

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 23-04-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 25-05-2021
Suliffissamut ID normut: 330616604
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Uddannelsen foregår på Bedøvelse og Intensiv, Kolding Sygehus. 

Er du uddannet sygeplejerske? Kunne du tænke dig at arbejde i det anæstesiologiske speciale? Har du lyst til at blive specialuddannet anæstesisygeplejerske? Så er det sikkert dig vi leder efter! 

Vi søger en sygeplejerske til påbegyndelse af Specialuddannelsen for sygeplejersker i Anæstesiologisk sygepleje. Ansættelsen er via Anæstesiafdelingen på DIH. Uddannelsen foregår i Danmark, Sygehus Lillebælt, Bedøvelse og Intensiv, Kolding Sygehus. Uddannelsesstillingen er ledig til besættelse fra 1. september 2021. Uddannelsen gennemføres i perioden 1. september 2021 til 31. august 2023. 

Efter endt uddannelse kommer du tilbage på afdelingen på DIH. Anæstesispecialet på DIH repræsenter stor kompleksitet og bredde i de anæstesiologiske problemstillinger. Der ydes såvel elektiv som akut anæstesi til samtlige specialer, de ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske, øre/næse/halskirurgi og medicinske specialer, og børn som voksne. Anæstesiafsnittet varetager desuden patienttransporter og evakueringer, ligesom der regelmæssigt ydes anæstesi på regionssygehuse på kysten. Vi modtager patienter fra sundhedscenteret i Nuuk og de øvrige sygehuse i resten af Grønland. Patientgrundlaget er varierende, og hverdagen er præget af uforudsigelighed og ikke to dage er ens. 

Vi lægger vægt på patientsikkerhed, høj faglighed, kvalitet og udvikling. 

Uddannelsesforløb

På specialuddannelsen bliver du uddannet til at varetage funktionsområdet indenfor anæstesiologisk sygepleje. I løbet af den 2-årige uddannelse gennemgår du fire kliniske perioder, ligesom du får vejledning og supervision gennem hele den kliniske uddannelse. For at sikre, at du opnår de opstillede mål, gennemgår du sammen med dit vejlederteam forskellige kompetencekort, og vi sørger for at holde løbende evaluerings- og uddannelsessamtaler. 

I uddannelsen ligger der et teoriforløb som afsluttes med eksamen. Endvidere 6 ugers praktik p et andet sygehus i Region Syddanmark eller Nuuk, så du får en bred indsigt i dit nye specialistområde. 

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave, der skal bestås efter 7-trinsskalaen. 

Vi søger dig, der:

 • Har autorisation som sygeplejerske
 • Er indstillet på et krævende uddannelsesforløb
 • Har mod på at indgå i et 2-årigt praktisk og teoretisk uddannelsesforløb med teoretisk og skriftlig opgave
 • Tager ansvar for egen læring
 • Behersker såvel grønlandsk som dansk i tale og skrift, desuden kendskab til engelske og skandinaviske sprog
 • Har bred kliniske erfaring svarende til minimum 2 års fuldtidsansættelse fra fortrinsvis akutte, somatiske områder med komplekse patientforløb
 • Er indstillet på at arbejde kvalitetsbevidst med inddragelse af patient og pårørende
 • Har lyst og vilje til aktivt engagement i et godt læringsmiljø og et stærkt praksisfællesskab
 • Har et godt håndelag samt flair for teknik og IT
 • Har gode ikke-tekniske færdigheder inden for situationsbevidsthed, beslutningstagning, opgaveløsning og teamwork 

Vi tilbyder:

 • Fuld 2-årigt anæstesiuddannelsesforløb planlagt efter Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje nr. 395 af 07/04/2017 – https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1997/520
 • National uddannelsesordning 2018 – https://rn.dk/-/media/Rn_dk/Genveje/Uddannelse/Specialuddannelserne-Anaestesi/National-uddannelsesordning-Specialuddannelsen-i-anaestesiologisk-sygepleje-november-2018-tilgaengel.ashx?la=da
 • Efter afsluttet uddannelse tilbyder vi dig en fast ansættelse på anæstesiafdelingen på DIH, hvor vi efterfølgende udarbejder et ”erfarings-program”, så du bliver klædt godt på til de Grønlandske forhold. 

Om os:

 • Anæstesiafsnittet har stor aktivitet døgnet rundt. Anæstesiafdelingen præsterede ca. 3.500 ydelser, heraf ca. 15 % børn fra 0 – 16 år. Der gennemføres årligt ca. 100 patientevakueringer i Grønland samt til Danmark og Island
 •  Der er ca. 40 kystture årligt med deltagelse af både sygeplejefaglig og lægefaglig anæstesi – og operationspersonale
 • I anæstesiafsnittet er ansat 1. afdelingssygeplejerske med Landsdækkende funktion, 16 sygeplejersker, 11 anæstesisygeplejersker, 4 sygeplejersker i opvågningen/Dagkirurgisk afsnit 

Fristes du af muligheden for at udfordres og udvikle dig såvel fagligt som personligt, og kan du se dig selv i en uddannelse, hvor ikke to dage er ens, hører vi gerne fra dig 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl) 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl 

Startdato: 1. september 2021 

Ansøgningsfrist: 25. maj 2021

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt:

Nærmere oplysninger om Uddannelsesstillingen i anæstesiologisk sygepleje kan fås ved henvendelse til Afdelingssygeplejerske Helle Berg hber@peqqik.gl eller Ledende Oversygeplejerske for Akutområdet Arnaq Fleischer Hansen +299 34 44 07 (efter kl. 12 dansk tid), eller afha@peqqik.gl   

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Ansøgningsfrist: 25. maj 2021

function getManager(managerId) { return $find(managerId); } function ShowRadWindow(windowId, managerId) { var manager = getManager(managerId); var windows = manager.get_windows(); for(var i=0; i < windows.length; i++) { var win = windows[i]; var offset = win._offsetElementID; if(win._offsetElementID == windowId) { win.show(); win.center(); } } } function ShowHideApplicationOptions(showHideId) { jQuery('#' + showHideId).toggle(); } jQuery(document).ready(function () { jQuery('html').click(function() { jQuery('.RegisterFirstPopup').hide(); }); jQuery('#ctl35_paControl .LinkSaveJob a,#ctl35_paControl .saveJob a').click(function (e) { e.stopPropagation(); var divJob = jQuery(this).parent(); var loginLinkReturnUrl = divJob.find('.LoginLinkWithReturnUrl').attr('href'); var jobUrl = location.pathname + location.search; divJob.find('.LoginLinkWithReturnUrl').attr('href', loginLinkReturnUrl + '?ReturnUrl=' + jobUrl); divJob.find('.RegisterFirstPopup').toggle(); }); });

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia