sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Allagarsiuteqqitaq: Ikiorti

Avannaata Kommunia

Ikkunneqarpoq: 17-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 17-05-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85439434
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet

Avannaata Kommunia i Ilulissat søger en medhjælper til Sermermiut Kulturhuset 1. juni 2024 eller snarest muligt efter aftale

Medhjælperens nærmeste foresatte er Sermermiut Kulturhuset arrangement koordinator

Stillingens hovedopgaver er:

  • Assisterer arrangements Koordinatoren ved arrangementer i Sermermiut Kulturhuset, samt daglige gøremål
  • Varetager administrative opgaver med hensyn til booking af lokaler i Ilulissat Kulturhus Sermermiut. Dette foretages i tæt samarbejde med øvrige ansatte i Sermermiut kulturhuset
  • Sørger for teknisk hjælpeudstyr der afholdes i Kulturhuset Sermermiut´s regi.
  • Har ansvaret for tekniske installationer i Ilulissat Kulturhus Sermermiut.
  • Har ansvaret for alle tekniske anlæg inden for lys & lyd
  • Fungerer som lys- / lydtekniker ved koncerter og forestillinger i Sermermiut Kulturhuset samt andre arrangementer som er arrangeret af Arrangements koordinator.
  • Deltager på lige fod med øvrige ansatte i den daglige drift af Ilulissat Kulturhus Sermermiut

Ansvarsområder:

  • For tekniske installationer i Kulturhuset alle tekniske anlæg indenfor, lys & lyd for administrative og praktiske forhold ved udlejning af udstyr
  • Booking af lokaler i Kulturhus Sermermiut
  • Al hvad der har med teknisk arbejde og udstyr

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.

Der kan til stilling ikke kunne anvises personalebolig.

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til afdelingsleder i Sundhed & Fritid

Linda Jerimiassen på telefon 38 55 76, eller pr. mail: lije@avannaata.gl

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser sendes 17. maj 2024

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia