sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Allagarsiuteqqitaq - Isumaginninnermi ikiortit marluk Umiaq-mut / Gensopslag - 2 Socialhjælpere til Umiaq

Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 30-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-06-2024
Suliffissamut ID normut: 331589399
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet
Atorfiup taaguutaa: Hjælper
Misilittakkat - Annertunerusumik: Engageret, Selvstændig, Ansvar
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

ngageret 2 socialhjælpere søges til Børnehave Umiaq.


Vil du være med til ledelse at opbygge, vedligeholde og udvikle en børneinstitution, hvor de tætte relationer vægtes højt og hvor der er fokus på det enkelte barns og gruppens udvikling og trivsel?

Så har vi jobbet til dig.

Nysgerrige børn, som er mentalt robuste, og sunde og glade børn, som kommunen gerne vil have realisereret, vil vi bane vej for og gennem vore drøftelser om, hvordan vi vil arbejde for at opnå disse.


Vores kendetegn for institutionen er: arbejde efter vores værdier, af disse:

· At barnet føler sig velkommen ved aflevering hver morgen, at tage kontakten med forældre ved aflevering og afhentning ift. Hvordan barnet er.

· At kunne være med til barnets udvikling med sundt og rask miljø mht. fysisk og psykisk. Børn skal være glad for at være i børnehaven. Disse er udgangspunkter for at planlægge til læringsmiljø, med at skabe pædagogiske aktiviteter. 

· Vores værdi i Meeqqerivik Umiaq er, at skabe rummelighed for alle børn uanset deres personlighed, at have indsigt til anerkendende pædagogiske princip.


Hvad kan vi tilbyde som arbejdsplads:

· En god arbejdsplads, der lægger vægt på samarbejde mellem personale, du kan være med til at sætte klare principper og planlægge på arbejdet.

· Vores værdier er, at kunne arbejde ud fra vores faglig, pædagogiske udgangspunkt.

· Vi er en institution, hvor der er fokus på medarbejdertrivsel, arbejdsmiljø, godt kollegaskab og hvor der er mulighed for faglig udvikling vægtes højt.


Vi forventer, at du:

· Er uddannet socialhjælper

· Kan tage ansvar og arbejde selvstændigt

· Er samarbejdsvillig i forhold til kollegaer og forældre

· Er omstillingsparat

· Kan planlægge udviklende aktiviteter for børn


Om institutionen:

Børnehave Umiaq er en lille daginstitution med normering på 40 børn, 3-6 årige. Der er 2 stuer, som opdelt i integreret. Der er et køkken, der er også en stor rum til bevægelse. Planen er at åbne en stue mere i fremtiden, som vi bruger til forskellige aktiviteter indtil nu.

Der er 3 personale hver stue, køkkenpersonale og rengøringsmedhjælper, leder og souschef.

Du kan læse meget mere om vores institution og målsætninger her: sermersooq.gl


For yderligere oplysninger:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til leder Arnatsiaq Jeremiassen, tlf. +299 36 68 90 eller e-mail: arjr@sermersooq.gl


Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.


Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.


Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.


Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.


Ansøgning:

Ansøgning mærket medJob nr. 554-24og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.


Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia