sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Allangarsiuteqqitaq Kommune Qeqertalik - Timi Tarni-mut ataatsimiititaliap allattaanik pissarsiorpoq

Kommune Qeqertalik

Aasiaat
Ikkunneqarpoq: 22-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 13-05-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85447401
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq

Kommune Qeqertalik Timi Tarni ataatsimiititaliap allatsissaanik pissarsiorpoq, ulloq 1. juni 2024 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

Ataatsimiititaliami allatsitut Kommune Qeqertalimmi Timi Tarni sulinerani politikikkut allaffissorneq akisussaaffigissavat.

Atorfik INUAni inissisimavoq aamma illit qaninnertut pisortat tassaavoq allattoqarfimmi pisortaq.

Suleqatitit qaninnerit tassaassapput suliassaqarfinni ataatsimiititaliap allattai allat ukunani Inuit, Inoqarfik, INUA kiisalu suliassaqarfinni ataqatigiissaarisut aamma suliffeqarfiup avataanit suliassaqarfimmut soqutigisaqartut allat.

Ataatsimiititaliap sulinerani allaffissornikkut akisussaanerup saniatigut, kommunalbestyrelsimit ataatsimiititaliap siulittaasua pingaarnertut attaveqarfigisassavat. Ataatsimiititaliap Timi Tarni oqartussaasutut sunngiffik, kulturi, timersorneq, katersugaasiveqarneq, atuakkanik atorniartarfiit, katersortarfiit, pinnguartarfiit, suliffeqarneq aamma Majoriaq, Isumaginninnikkut pinaveersaartitsineq -matumani Qaammaavik, ilaqutariit illui aamma MISI ilanngullugit.

Illit makku suliarissavatit aamma ulluinnatit imannak imaqassapput:

-Ataatsimiititaliaq Timi Tarni kiffartuutissavat; ilaasortat tallimat sinniisussallu tallimat

-Suliassaqarfimmi aqutsisut illoqarfinnit sisamaneersut sulianik saqqummiussassanik nassittassavaatit

-Suliassaqarfimmi ineriartorneq aamma allannguutit pillugit allattoqarfimmi pisortap ilisimatinneqartarnissaanut akisussaaneq

-Inatsisit tunngavissaatitaasullu atuuttut suliamik saqqummiussissutit eqquutsinneraat eqqarsaatigalugu nalinginnaasumik nakkutilliineq

-Allagaatit pisariaqartut tamakkerlutik qarasaasiamut toqqorneqarnissaannik aamma innuttaasup suliassartaanut attuumassuteqartinissaanik kiisalu suliamik saqqummiussissutit kakkiunneqarnissaanik qulakkeerineq

-Suleriaatsinik nalimmassaaneq aamma nutarsaaneq

-Aalajangernerit, pilersaarutit aamma suliniutit pillugit suliassaqarfimmi qaffasissusissaanik pilersitsinermik qulakkeerinninneq, Inatsisit imaluunniit ingerlatsinermi ineriartortitsinermi pilersaarutit suliassaqarfimmi illuatungerisanut attuumassutilinnut; sulianut ataqatigiissaarisunut, aqutsisunut kiisalu immikkoortortaqarfinnut allanut qitiusoqarfinnut imaluunniit suleqatinut avataaneersunut ataqatigiissarnissaannik qulakkeerinninneq

-Politikkikkut suliallit anguniagaasa qulakkeerneqarnerinik akisussaaqataaneq


Ilinniakkat imaattuussasoq naatsorsuutigaarput:

-Naleqquttumik ilinniarsimassasutit

-Pisortat ingerlatsineranni tunngaviusumik malittarisassanik aamma kommunit aqunneqarneranut inatsimmut attuumassuteqartunik ilisimasaqartutit


Inuk imaattuusutit aamma naatsorsuutigaarput:

-Suleqatigiinnissamut aamma attaveqaqatigiinnermut pitsaasumik piginnaasaqartutit.

-Tamakkiisumik isiginnissinnaalluartutit aamma ulluinnarnik ulapaarfiusunik isumaginnissinnaasutit.


Pinerliisimannginnermut uppernarsaat:

Atorfik inuttassarsiuussarput pinerliisimannginnermut uppernarsaammik piumasaqaateqartussaatitaaneq pillugu inatsit naapertorlugu uppernarsaammik piumasaqaateqarfiuvoq. Inatsit naapertorlugu kommune pinerliisimannginnermut uppernarsaammik aatsaat pippat atorfinitsitsineq aallartinneqarsinnaavoq. Taamaattumik malugeqqussavarput kommunip Politiinit pinerliisimannginnermut uppernarsaat aatsaat tiguppagu atorfiniffiusussaq isumaqatigiissutigineqarsinnaammat.


Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut:

Akissarsiat atorfeqarnermilu atugassarititaasut, atorfininnermi soraarnermilu angalaneq aamma pisattat nuunnerinut tunngasut, atorfininnerup nalaani Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatigiinniaasinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit atuuttut naapertorlugit aalajangersarneqassapput.


Atorfimmut atatillugu inissaqartitsisoqanngilaq.


Atorfik pillugu paasissutissat annertunerusut pisortaanermut Nivi Strunz -imut saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput ugguuna mailernikkut: nivi@qeqertalik.gl


Piffissaq qinnuteqarfissaq: 29. februar 2024

Piffissap ingerlanerani qinnuteqartunik oqaloqatiginninnerit ingerlanneqarsinnaapput.


Qinnuteqarneq:

Qinnuteqaatinik mail-ikkut allakkatigullu tigusineq ajorpugut.

Qinnuteqaatit nassiuguk, CV ilinniarsimanermut pikkorissarsimanermut uppernarsaatit, kiisalu oqaaseqaatit assigisaallu. 

”Atorfik una qinnuteqarfigiuk” toorlugu ikkunneqassapput.

Qinnuteqaatit nassiunnerini ajornartorsiuteqaruit hr@qeqertalik.gl attavigiuk.

Qinnuteqaatissat tigunissaanut qilanaaraarput.


KOMMUNE QEQERTALIK PILLUGU

Kommune Qeqertalik 6.500-t missaanni innuttaqarpoq, taakkua kommunip iluani illoqarfinnut nunaqarfinnullu siammarlutik najugaqarput. Kommune sisamanik (4) illoqarfeqarpoq arfineq-pingasunillu (8) nunaqarfeqarluni. Illoqarfiit: Aasiaat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Kangaatsiaq. Nunaqarfiit: Niaqornaarsuk, Attu, Ikerasaarsuk, Akunnaaq, Iginniarfik, Ikamiut, Kitsissuarsuit, Kangerluk.

Aasiaat pillugit: 

Kommune Qeqertaliup qullersaqarfia Aasianniippoq. Aamma Avannaata Ilinniarnertuunngorniarfia (GUX) Aasianniippoq. Ukiup ingerlanerani ukiumut pisartunik aaqqissuussisoqartarpoq, ukunannga: Midnight Sun Marathon, Nipiaa Rock Festival

MALINNAAVIGITIGUT

Kommunip nittartagaatigut: www.qeqertalik.gl 

Facebookimi quppernerput aqqutigalugu: https://www.facebook.com/Kommune-Qeqertalik-243043503252446

LinkedIn-imi quppernerput aqqutigalugu https://www.linkedin.com/company/kommune-qeqertalik/ 


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia