sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)

Anæstesisygeplejerske, vikariat, Ilulissat, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 07-04-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 27-04-2021
Suliffissamut ID normut: 330591421
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Narkosesygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq
Attaveqarfissamut paasissutissat

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

 
Oqarasuaat 000000000

Ilulissat søger anæstesisygeplejerske i et 3 måneders vikariat fra 23. juni 2021.

At arbejde som anæstesisygeplejerske i Grønland er en spændende udfordring, hvor dine alsidige kompetencer kommer i spil. Dine arbejdsopgaver er både anderledes og nye, da du modtager og behandler mange forskellige patientkategorier fra hele Nordgrønland.

Den grønlandske kultur er en del af hverdagen og du vil hurtigt opleve, at f.eks. vejret har en afgørende indflydelse på vores arbejde.

I din arbejdstid er du tilknyttet sengeafdelingen, hvor du i samarbejde med dine kollegaer varetager de almindelige patientrelaterede opgaver. Du vil indgå i skiftende vagter med vagt som anæstesisygeplejerske hver anden weekend. 

Vi tilbyder:

  • Du kan se frem til at arbejde i et multikulturelt miljø bestående af passionerede og dygtige kollegaer, hvor det kliniske arbejde og nærværende patientforløb er i fokus. Det gode humør, faglig sparring og samarbejde er en væsentlig del af, at vi får ting til at lykkedes
  • Ilulissat sygehus er regionssygehus i Region Avannaa i Nordgrønland. Sygehuset består af en sengeafdeling, operationsafdeling med to moderne operationsstuer og et ambulatorium med ca. 100 besøgende dagligt

Vi søger dig, der:

  • Er effektiv og selvstændig i dine anæstesiopgaver
  • Imødekommende og engageret i forhold til tværfagligt samarbejde, udvikling og opgaver  
  • Er glad, stabil og engageret i bade det faglige arbejde og i det gode kollegaskab

Om os:

  • Vi har et godt tværfagligt og kollegialt samarbejde, hvor det gode patientforløb og et godt arbejdsmiljø er i fokus
  • Respekt, tillid, omsorg og faglighed er Sundhedsvæsenets fælles værdier – værdier som vi vægter højt 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl) 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-118 

Startdato: 23. juni 2021 

Ansøgningsfrist: 27. april 2021

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionssygeplejerske Anne-Mette Thorsø på tlf. (+299) 947122 eller på e-mail: AMTH@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

 

 

Qinnuteqaaternut allakkianik ilanngussinngilatit. Taamaakkaluartoq qinnuteqaatit nassiunniarukku "Ok" tooruk, imaluunniit "Taamaatiguk" tooruk aammalu qinnuteqaqqilinnginnarni allakkiat ilanngutikkit.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia