sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Qeqqata Kommunia

Angerlarsimaffik Neriusaami sundhedshjælperimik pissarsiorpugut / Sundhedshjælper til Plejehjemmet Neriusaaq

Qeqqata Kommunia

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 12-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 03-05-2024
Suliffissamut ID normut: 331588894
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Sundhed
Atorfiup taaguutaa: Social- og sundhedshjælper
Ilinniagaq: Social- og sundhedshjælper
Misilittakkat - Annertunerusumik: Social- og Sundhedshjælper
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Neriusaaq er et plejehjem, der blev indviet i 2008, med smukke stuer og dejlige værelser. Huset er inddelt i 6 afsnit med fælles stue og eget the-køkken i hvert afsnit. Personalet samarbejdes på tværs af alle afsnit.Vi lægger vægt på at skabe et trygt og hjemligt miljø uden institutionspræg i et åbent og respektfuldt samarbejde med beboere og deres pårørende.

Vi har 44 beboere med forskellige behov for pleje og omsorg hele døgnet.

Her er fokus på værdighed, nærvær og det gode hverdagsliv for den enkelte beboer med fælles værdier og mål, som skal sikre kontinuerlig udvikling i hjemmet.

Sted/afd.:

Området for Velfærd, Plejehjemmet Neriusaaq

Tiltrædelsesdato:

Snarest eller 1. juni 2024

Opgaver og ansvarsområder er følgende:

  • Grundlæggende pleje og omsorgsopgaver samt praktisk bistand
  • Støtte til beboer aktiviteter
  • Vejledning af elever
  • Information / kommunikation mellem beboer og pårørende

Kvalifikationer:

  • Du er uddannet som socialhjælper
  • Du er god til at igangsætte og motivere
  • Du er omstillingsparat
  • Gerne grønlandsksproget

Vi tilbyder

Du vil derudover møde erfarne kolleger, der bidrager til høj faglighed og et godt arbejdsmiljø. Gratis fitness.

Løn og ansættelsesforhold:

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til de til enhver tid gældende overenskomster mellem Naalakkersuisut og SIK.

Stillingen kan anvises til bolig

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Forstander i Neriusaaq Anne Lyberth anls@qeqqata.gl eller souschef Malu Karlsen maka@qeqqata.gl eller ring på telefon 81 70 11.

Ansøgning bilagt med kopi af eksamensbeviser, CV, udtalelser og referencer skal medsendes.

Ansøgningsfrist: 3. maj 2024

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia