sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Apisseq-mi Perorsaasoq

Kommune Kujalleq

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 22-09-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 16-10-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-84055130
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet

Pædagog til "Behandlingshjemmet Apisseq"

 Vi søger uddannet pædagog eller med lignende uddannelse pr. 01. december 2022 eller nærmere aftale.

 “Apisseq” Tidlig indsatsbehandlings hjem under Familiecenteret.

 Formålet er, at tilbyde behandling til familier der er tilknyttet ’Tidlig Indsats’, herunder gravide og forældre med børn i alderen 0-2 år, som fra myndighedsafsnittet i Socialforvaltningens børne-afdelingen er vurderet til, at have ekstraordinært behov for støtte til at skabe en struktureret og tryg hverdag for, at klare sig selvstændigt som familie. Og småbørnsfamilierne tidligt i forløbet så vidt muligt får den nødvendige støtte, således forældrene får de nødvendige redskaber der er til gavn for barnets videre udvikling. Samt der bliver skabt stabile og trygge rammer for barnet og familien.

 Ansvarsområde:

 • Udarbejdelse af behandlingsplaner i samarbejde med beboerne
 • Modtagelse af nye beboere
 • Kvalitetssikre behandlingsindsatsen
 • Planlægge og deltage i aktiviteter med beboerne
 • Deltage til visitationsmøder
 • Afholdelse af samtaler med beboerne som er støttende, reflekterende og udviklende for forældrene.
 • Føre daglig observation, samt udarbejde beskrivelser og statusrapporter
 • Samarbejde med Tidlig Indsats gruppen
 • Råd og vejlede forældre i deres forældrerolle
 • Støtte forældre og barn i den sunde tilknytning, samt kontakt med evt. udvidet familie
 • Støtte forældre i deres forældrerolle og råd og vejlede ift. børns behov
 • Støtte og evt. deltage i beboernes familiebehandling/terapi
 • Støtte forældre i fx tilmelding til daginstitution, bolig el. andet relevant
 • Være tovholder og have overblik over de indsatser der er i gang for beboerne
 • Støtte forældre i opdragelsen med anerkendende tilgang
 • Tværfagligt samarbejde med interne og eksterne instanser i samarbejde med forældre
 • Agere kontaktperson for forældrene
 • Støtte og fastholde forældre i de målsætninger der er lavet i behandlingsplanen
 • Pasning af børn når forældre skal i behandling terapi eller undervisning, hvis nødvendigt.
 • Bistå forældre i daglige gøremål
 • Stå for indkøb af ting til husholdningen, f.eks. rengøringsartikler, te, kaffe, bleer, osv.

 Vi tilbyder:

Et spændende, udfordrende arbejde med forskellige målsætninger.

 • Arbejdsplads med gode fysiskrammer og gode vilkår.
 • Dygtige og engageret kolleger.
 • Supervision.

Straffe- og børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra politiet.

 Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til politiet.

 Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejder med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. Der ydes tiltrædelsesrejse og bohaveflytning i henhold til regler.

 Næremere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til leder på Familiecentret Qaqortoq, Jakob Noahsen e-mail: jano@kujalleq.gl eller kontortlf.: 64 54 20

 Ansøgning:

Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis mv i pdf-form. Skal være kommunen i hænde senest den 16. oktober 2022 via vores hjemmeside www.kujalleq.gl.

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller e-mails, send venligst din ansøgning med PDF-fil elektronisk ved stillingsopslaget.

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingenInuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffeqarfimmit ataatsimit suliffissat allat