sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Atuarfik Tuiisami immikkut atuartitsinermi atuartitsisussanik marlunnik pissarsiorpoq / 2 dygtige og engageret lærere til specialundervisning

Kommuneqarfik Sermersooq

Paamiut
Ikkunneqarpoq: 30-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-06-2024
Suliffissamut ID normut: 331589401
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Børn og unge
Atorfiup taaguutaa: Lærer
Misilittakkat - Annertunerusumik: Engageret, Selvstændig, Ansvar
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

”Kommuneqarfik Sermersooq søger 2 dygtige og engageret lærere til specialundervisning med tiltrædelse pr. 1. august 2024 eller snarest derefter.


Skolens vision og mål er bl.a. at skabe elever sunde elever med selvværd, nysgerrige, større viljestyrke og mod på at have store visioner.


Atuarfik Tuiisaq har gennem de sidste par år været en 1 sporet skole med i alt 11. klasser fra 1.-10 og 1 specialklasse. Skolen er inddelt i 3. trin. Yngstetrinnet 1.-3. klasser, mellemtrinnet 4.-7.klasser og ældstetrinnet 8.-10. klasser. Elevantallet svinger mellem 155-170 i løbet af en skoleår. Skolens personale består af; 18 undervisere, en skoleinspektør, en viceskoleinspektør, en kontorfuldmægtig, en pedel og en pedelmedhjælper samt rengøringspersonale.


Atuarfik Tuiisaq er for øjeblikket i gang med en større renovering, så tålmodighed vil være en dyd.


Stillingens indhold:

Vi søger – gerne med erfaring – undervisere til at indgå i underviserteamet og varetage de opgaver der hører til i et lærerteam.

·Undervisning i specialklassen

·Opfølgning på hver elevs undervisningsplan

·Evaluering af hver elev med lærerteamet flere gange årligt

·Deltage i pædagogiske møder

·Deltage i ugentlige lærermøder

·Deltage i de fælles aktiviteter


Opgaverne løses i tæt samarbejde med lærerteamet og afdelingslederen.


Forventninger til ansøgere:

·Er læreruddannet

·Kan arbejde i teams og bidrage til pædagogisk debat

·Glad for kreative udfordringer- og i samarbejd med dine kollegaer- er i stand til at tænke ud af boksen

·Kan undervise i en specialklasse


Vi lægger desuden vægt på at I :

·Er engagerede

·Er rummelig

·Arbejder ansvarsbevidst og selvstændigt

·Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling

·Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft

·Er god til at samarbejde


Vi tilbyder:

Et spændende job i en afdeling, hvor vi hele tiden forsøger at have fingeren på pulsen, følge med i ny udvikling, og forbedre os fagligt på alle områder.


Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Skoleinspektør Johanne Rosing Dahl, tlf. +299 36 76 81 eller e-mail: jord@sermersooq.gl


Straffe- og børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.


Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.


Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og IMAK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.


Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.


Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger påwww.iserit.gl


Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.


Ansøgning:

Ansøgning mærket medJob nr. 552-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.


Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia