sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Esther Børnehave

Barselsvikariet for leder søges til Esther Børnehave (30 timer)

Esther Børnehave

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 01-07-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 01-08-2020
Suliffissamut ID normut: 330295393
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Vikar/barsel, Deltid
Suliassaqarfik: Ledelse, Børn og unge
Atorfiup taaguutaa: Arbejdsleder, Børnehavepædagog
Misilittakkat - Annertunerusumik: Pædagogisk ledelse
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale/ skrive

Barselsvikariet for leder søges til Esther Børnehave (30 timer)

Da vores leder skal på barsel søger vi en vikar pr. primo august 2020 til medio maj 2021.

Vi tilbyder:

Et arbejde i en aktiv børnehave, som sætter bevægelse, natur, kreativitet og børneglæde i fokus. Vi har faste svømmedage og arbejder bevidst med at bruge naturen omkring os. Du får et spændende arbejde, med stor mulighed for at være med til at præge din arbejdsdag og børnehavens pædagogiske arbejde. Der er konstant mulighed for udvikling via projekter og pædagogiske tiltag, da Esther Børnehave ønsker at være et sted med børn og voksne, der i dagligdagen laver det, vi brænder for. Desuden vægter vi latter samt et menneskeligt ressourcesyn højt - både i forhold til børn og personale. Som leder i Esther Børnehave er du ansvarlig for børnehavens økonomi, men regnskabet er udliciteret til en bogholder. Du har tilmed en aktiv forældrebestyrelse, der indgår som sparringspartner og varetager en del af de administrative opgaver i forbindelse med driften af børnehaven.

 

Vi forventer at du:

  • Er uddannet pædagog eller har anden relevant uddannelse
  • Har interesse og engagement i det daglige pædagogiske arbejde med børn fra 3-6 år
  • Lyst til ledelse og gerne ledererfaring, men det er ikke et krav
  • Nysgerrig, modig og tør udfordre praksis
  • Er mål- og ansvarsbevidst
  • Imødekommende, lyttende og medinddragende
  • Kan samarbejde med børn, kollegaer og forældre
  • Har en åben og positiv indstilling i samværet med børn, personale og forældre

Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fast stilling normeret til 30 timer om ugen, hvor du som leder har ca. 15 timer til administrativ ledelsestid og 15 timer i børnehaven. Lønnen vil være iht. gældende overenskomst og kvalifikationer. Der hører en sundhedsforsikring til stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen og om Esther Børnehave kan fås ved henvendelse til leder Mette Holme på mail eller på tlf.: 520388.

 

Ansøgningsfrist:

Ansøgning samt relevante bilag skal være os i hænde 17.7.2020. Ansøgningen sendes til:

Esther Børnehave

Sangoriaq, A-huset

3905 Nuussuaq

bhe@esther.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia