sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Driftleder, Upernavik, Grønland (24-77)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 13-02-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 04-03-2024
Suliffissamut ID normut: 331588257
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Assassorluni sulineq & sanaartorneq
Atorfiup taaguutaa: Driftsleder
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (LedelHåndværk & servicese)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Brænder du for økonomi, drift, service og bygninger? Og vil du være med til at sikre, at patienterne får gode forløb hvor servicen er i top?

Vi tilbyder:

Kan du lide at have styr på økonomien, sikre at datagrundlaget er i orden, sætte økonomiske mål og følge op på disse? Så har vi jobbet til dig!

Sundhedscenteret i Upernavik betjener borgerne i Upernavik og i de 9 omkringliggende bygder. Sundhedscenteret i Upernavik har egen stab af servicepersonale og er en del af den samlede sygehusbetjening i region Avannaa.
 
Du er med til at varetage den daglige ledelse

Dine arbejdsopgaver vil du løse i et tæt samspil med den lokale ledelse i Upernavik, regionsledelsen i Region Avannaa samt sundhedsvæsnets økonomi- og planlægningsafdeling.

Vi søger dig, der:

 • Der er uddannet inden for kontor uddannelse.
 • Kendskab til Iris.
 • Du arbejder hjemmevant på en PC.
 • Din arbejdstilgang er fleksibel og du besidder et godt overblik, da du har sideløbende opgaver.
 • Som person er du glad, stabil og imødekommende overfor samarbejde og udfordringer.
 • At du er dobbeltsproget.
 • Som person ser vi gerne, at du er nærværende for personalet og har lyst til at arbejde sammen med engagerede kollegaer, der lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, fællesskab og sparring.


Opgaverne omfatter bl.a.:
 • Varetagelse af den daglige ledelse af sundhedscenterets administrative og driftsmæssige enheder (køkken, rengøring, vaskeri, teknisk afd. og administration, fælles mailen mv.)
 • Løbende bogføring af bilag, fakturaer, regninger mv.
 • Sikre opfølgning og afstemning af diverse konti i samarbejde med Ilulissat og Nuuk
 • Klargøring af løn til personalet som er 14-dagslønnede, samt kontrollere lønudbetalinger til det månedslønnede personale
 • Ansvarlig for inventar og iværksættelse af reparationer på bygninger mv.
 • Tilrettelæggelse af patienttransport og indkvartering
 • Sikre kontakten med de tilknyttede enheder i bygderne

 
Du har gode kommunikationsevner og sans for struktur og IT

 • Du er i stand til at arbejde selvstændigt, koordinere, delegere, samle op og formidle
 • Det er vigtigt, at du har erfaring med at lede mindre grupper af personale, da du bl.a. vil varetage den daglige ledelse for de administrative og driftsmæssige enheder
 • Da mange af dine opgaver omfatter økonomi- og regnskabsstyring, så er det afgørende at du også har kendskab og erfaring med dette
 • Du har gode kommunikationsevner samt sans for struktur og IT, da mange af dine opgaver udføres i Excel og regnskabssystemer XAL og IRIS
 • Endeligt ser vi gerne at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, hvorfra du kan bidrage med faglig indsigt og viden


Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=24-77

Startdato: 4. marts 2024
Ansøgningsfrist: 4. marts 2024
Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes på tlf. (+299) 947126 eller på e-mail: erti@peqqik.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia