sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

En behandlingsleder til Familiecenter Qaqortoq

Kommune Kujalleq

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 20-09-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 21-10-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-84048438
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet

Kommune Kujalleq søger en dygtig og engageret behandlingsleder til Familiecenter Qaqortoq.

Familiebehandlingstiltag i Kommune Kujalleq Qaqortoq samt de 2 andre byer Nanortalik og Narsaq er samlet under det lokale i Familiecenter Qaqortoq og Familiehusene i Nanortalik og Narsaq. Der udbydes forskellige former for behandling og pædagogiske aktiviteter for familier og enkelte per- soner, herunder; Terapeutisk samtaler både for, enkelte og grupper, støttende samtale med forældre, familievejledning, børne samtaler, ungerådgivning, familieudviklingskurser, åbenrådgivning, psykosocialt kriseberedskab og derover er der Tidlig indsats i samarbejde med sundhedsvæsen og en behandlingshjem for kommende eller nybagte forældre med særlige behov for støtte og vejled- ning.

Placering vil være i familiecenter i Qaqortoq, som er et foranstaltningsområde under social myndig- hed og behandlingsleder vil referere til familiecenter leder.

Behandlingslederen for familiecenter bliver en del af en arbejdsplads, hvor medarbejdertrivsel og faglig udvikling prioriteres højt. Behandlingslederen vil samtidig få mulighed for at præge et tilbud for familier og gøre en forskel for familier som har det svært i Kommune Kujalleq.

Stillingen er nyoprettede stilling og vil kunne besættes fra d. 1. december 2022 eller efter nærmere aftale.

Ansvarsområde:

 • Behandlingsansvarlig i forhold til den terapeutiske, behandlingsmæssige og socialpædago- giske indsats, der ydes til familierne, som er visiteret til familiecenter.
 • Varetage behandlingen og give terapi til de visiterede familier, som er tilknyttet familiecen- trets tilbud.
 • I samarbejde med lederen sikre faglig videreudvikling af medarbejdergruppen på det behandlingsmæssige og socialpædagogiske arbejdsområdet.
 • Koordinere det daglige behandlingsarbejde, og yde sparring til medarbejdere omkring visiterede familier.
 • Kvalitetssikre behandlingens igangværende opgaver, herunder have ansvar for at journaler og behandlingsplaner er ajourførte.
 • Være stedfortræder ved centerlederens fravær.

Om dig:

Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 • Du er uddannet psykolog eller tilsvarende.
 • Du har gerne bredt kendskab og erfaring med behandling af udsatte familier, gerne i Grønland.
 • Du har stor personlig og faglig integritet og gennemslagskraft.
 • Du er god til at strukturere, koordinere, planlægge og følge op på opgaverne.
 • Du har gode skriftlige formuleringsevner.
 • Du har et positivt menneskesyn, lysten og evnen til at fokusere på det, som virker.
 • Du er fleksibel og er nem at samarbejde med.
 • Du har lyst til at arbejde i en organisation som hele tiden er under udvikling.

Vi tilbyder:

Et spændende, udfordrende arbejde med forskellige målsætninger.

 • Arbejdsplads med gode fysiskrammer og gode vilkår.
 • Dygtige og engageret kolleger.
 • Gode muligheder for ledelsesmæssige og personlig udvikling, herunder relevante kurser.
 • Supervision.
 • Attraktive personalebolig.

Straffe- og børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten ind- hentes af vedkommende til politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, for- brug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kom- munens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejder med ret til vakantbolig blive tilbudt en midler- tidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Nærmere oplysning om stillingen kan indhentes ved henvendelse til leder på familiecenter i Qaqortoq, Jakob Noahsen e-mail: jano@kujalleq.gl. kontortlf.: +299 64 54 20.


Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis mv i pdf-form. Skal være kommunen i hænde senest den 21. Oktober 2022 via vores hjemmeside www.kujalleq.gl.


BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller e-mails, send venligst din ansøgning med PDF-fil elektronisk ved stillingsopslaget.


Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffeqarfimmit ataatsimit suliffissat allat