sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Faglærer til VVS-området ved Teknikimik Ilinniarfik - Tech College Greenland

Namminersorlutik Oqartussat

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 16-02-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 10-03-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85334045
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Atuartitsineq & Meeqqerineq

Er du en dygtig VVS-Energimontør / VVS-installatør, der er så god til sit fag, at du kan undervise i det på KTI Bygge- og anlæg i Sisimiut?
Er du klar til nye udfordringer? Vil du undervise Grønlands kommende VVS-energimontører?
Hvis du kan svare ja til ovenstående spørgsmål, så er det DIG, vi søger.

KTI Bygge og Anlæg er en afdeling ved Teknikimik Ilinniar?k (KTI). KTI fremtræder som en moderne uddannelsesinstitution med alt nødvendigt og moderne undervisningsmateriel og velindrettede værksteder. Skolen er under konstant udvikling og ekspanderer løbende i takt med samfundets behov og ønsker.
KTI har i de senere år været igennem en meget spændende udvikling med vækst i aktiviteter, hvor der udbydes flere adgangsgivende kurser på flere af KTIs uddannelsesområder.

Om stillingen:
Du skal sammen med de øvrige lærere tilrettelægge elevernes uddannelsesforløb med sigte på at uddanne dygtige og kvalificerede VVS-energimontører.

Vi tilbyder:

 1. et job med udfordringer og et team, der lægger vægt på dialog og samarbejde.
 2. muligheder for selvstændigt at udfylde jobbets indhold.
 3. erhvervspædagogisk kursus, ifald du ikke har gennemført dette.
 4. en skole i udvikling med vilje til at gøre en forskel i det grønlandske samfund.

Vi forventer, at
 1. du har en relevant faglig uddannelse som VVS-Energimontør / VVS-Installatør – altså gerne en fagliguddannelse suppleret med en videregående-/teknikeruddannelse.
 2. du har erhvervserfaring.
 3. du kan dokumentere dit faglige og teoretiske niveau.
 4. du har IT- kompetence på mere end brugerniveau.
 5. har lyst til at undervise unge og voksne.
 6. du er teamorienteret og indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med kolleger om løsning af undervisnings- og udviklingsopgaver af faglig og pædagogisk karakter indenfor grundforløbet, hovedforløbet og skolens udbud af kursusforløb.
 7. At du taler mindst to af de følgende tre sprog: engelsk, dansk og grønlandsk

Vi ønsker, at ansættelsesforholdet indledes med en 3 måneders prøvetid.

Om KTI
KTI er en uddannelsesinstitution, der i Nuuk og Sisimiut udbyder erhvervsuddannelser inden for områderne Jern og Metal, Byggeri og Anlæg, Råstoffer, Sprogkurser, samt de gymnasiale uddannelser e-GUX og Nordatlantisk gymnasieklasse, samt adgangskurser til ingeniør og maskinmesteruddannelse.
KTI har driftssamarbejde med Danmarks Tekniske Universitet - ARCTIC – DTU, om to ingeniøruddannelser og Maskinmesteruddannelsen København om Maskinmesteruddannelsen.
Herudover har KTI ansvaret for driften af ca. 360 kollegieboliger, der er beliggende i Sisimiut.

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte: Uddannelseschef John Plambek tlf.: +299 861614  - 532824 e-mail: jopl@kti.gl
eller
Inspektør Jesper Berg Serverinsen tlf.+299 861636 e-mail: jese@kti.gl
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia