sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Fødselslæge, sommerferievikariat, Sisimiut, Grønland (24-16)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 14-02-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 29-02-2024
Suliffissamut ID normut: 331587873
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Læge
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Sommerferievikariat i Sisimiut.

Vi søger læge der kan være ansvarlig for fødslerne her( få fødsler) samt arbejde med almen medicinske problemstillinger. 

Vi tilbyder:

  • fagligt udfordrende lægejob med patientkontakt indenfor næsten alle specialer.
  • tæt velfungerende samarbejde med stedets øvrige personalegrupper samt mulighed for telefonisk supervision/sparring med overlægerne i Nuuk.
  • job hvor du primært arbejder med almen medicin i ambulatoriet. Tillige indlægger du, og behandler hyppigst infektionsmedicinske og psykiatriske patienter. Desuden overflyttes der patienter til videre specialiseret behandling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.


Vi søger dig, der:
  • relevant gyn/obs erfaring, kan lave selvstændigt sectio og håndtere andre fødselskomplikationer
  • har faglige kompetencer indenfor almen medicin samt evnen og viljen til et respektfuldt samarbejde, da det er højt prioriteret.
  • arbejde i perioden fra 4 juli 2024 til og med 4.august 2024.


Om os:
Sisimiut Regionssygehus er en del af Region Qeqqa. Vi har 3 tilhørende bygder Kangerlussuaq, Itilleq og Sarfannguaq og i alt ca. 73 ansatte. Sisimiut er Grønlands andenstørste by, og vi betjener ca. 6.000 indbyggere. Vi er 4 læger i alt i sommerferien.

Regionssygehuset har et velfungerende ambulatorium samt skadestue og en sengeafdeling, hvor der er plads til 19 indlagte patienter i alle aldre og med forskellige sygdomsmønstre.

Der er daglige adgang til laboratorie, røntgen og ultralyd. Desuden har vi somatisk/psykiatrisk hjemmepleje, sundhedspleje, svangreomsorg, fysioterapi, venerea og præventionsklinik samt sygeplejekonsultation, operationsstue og apotek.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på Søg job - Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Startdato: 1. juli 2024
Ansøgningsfrist: 29. februar 2024
Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved [leders stilling og navn] på tlf. (+299) 864211 Helle Olsen eller på e-mail: HELO@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia