sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommune Qeqertalik

Genopslag - Børn og unge sagsbehandler

Kommune Qeqertalik

Kangaatsiaq
Ikkunneqarpoq: 16-06-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 07-07-2020
Suliffissamut ID normut: 330286368
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Børn og unge
Atorfiup taaguutaa: Socialrådgiver
Ilinniagaq: Socialrådgiver (DK)
Misilittakkat - Annertunerusumik: Socialrådgivning
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale/ skrive

Genopslag - Kommune Qeqertalik Kangaatsiaq

 

børn, unge og familie sagsbehandler

 

 

Kommune Qeqertalik Kangaatsiaq søger børn, unge og familie sagsbehandler til det sociale område. Stillingen ønskes besat pr. 1. august. 2020 eller efter nærmere aftale.

 

Arbejds- og ansvarsområder vil bl.a. være:

 • Aktiv opsøgende tilsyn på de forhold børn og unge lever under i kommunen samt underrette om de tilfælde, hvor der kan være behov for hjælp til børn samt unge eller gravide kvinder.
 • Modtager henvendelser og yde rådgivning der vedrører børn og unge og deres familier. Familierådgivning, familiesamtaler samt børn- og unge samtaler.
 • Foretager undersøgelser på børn- og ungeområdet i samarbejde med lokale fagfolk fra social-, sundheds- og skolevæsenet.
 • Vurdering af hjælpeforanstaltninger på børn- og ungeområdet i henhold til gældende lovgivning – herunder indstilling til tildeling af støttepersoner samt lave indstilling til anbringelser uden for hjemmet.
 • Indstilling af ansøgninger om anvendelse af hjælpeforanstaltninger til tværfagligt udvalg og socialudvalg.
 • Tilsyn på børn og unge med støttepersoner fra kommunen.
 • Tilsyn og sagsbehandling af børn og unge som er anbragt på døgninstitutioner og anbragte bør og unge på efterskoleophold uden for kommunen. Herunder at opretholde kontakt med forældre og andre pårørende til anbragte børn og unge.
 • Iværksætte og kontrollere aftalte tiltag ifølge ophør af anbringelse (efterværn) af barn/børn/unge.
 • Tilsyn med kommunalt ansatte samt privat arrangerede plejefamilier herunder lave indstilling til udstedelse og tilbagekaldelse af plejefamilietilladelse.
 • Deltager i den lokale socialvagtordning.
 • Div. ad hoc opgaver.

 

Kvalifikationer:

 • Socialrådgiver eller Rådgivningsassistent med erfaring inden for familie, børn og unge.
 • HK-assistent suppleret med faglige kurser eller anden relevant uddannelse.
 • Kendskab til EDB på brugerniveau.
 • Systematisk, pålidelig, stabil, omhyggelig og god til at samarbejde.
 • Psykisk robusthed er et krav til at kunne bestride stillingen.

 

Løn- og ansættelsesforhold:

Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

 

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje m.v. efter de til enhver tid gældende regler.

 

 

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Børneattesten indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere attesten hos Rigspolitiet, straffeattesten rekvireres af ansøger og afleveres hos ansættelsesmyndigheden.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til fg. INUIT leder Sussi Adelholm telefon 701900 eller e-mail: suad@qeqertalik.gl

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest 12.juli 2020, med mærke ”Børn, unge og familie sagsbehandler – Kangaatsiaq

 

Ansøgningen sendes til:

 

e-mail: hr@qeqertalik.gl

 

Eller pr. post til:

 

Kommune Qeqertalik - Kangaatsiaq

B-478 Postboks 80

3955 Kangaatsiaq

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut