sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Genopslag - Er du vores ny kollega til Arbejdsgiverregisteret

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 27-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-06-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85515015
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq

Genopslag - Er du vores ny kollega til Arbejdsgiverregisteret.

Skattestyrelsen søger kontorfuldmægtig/konsulent til kontoret for Arbejdsgiverregisteret (Sulinal) til besættelse pr. 1. august 2024 eller efter nærmere aftale.

Organisatorisk placering
Stillingen er organisatorisk placeret i Skattestyrelsens afdeling for Skatter og Kontrol, i Nuuk.

Du vil indgå i et team som består ialt med 12 ansatte, hvoraf i Arbejdsgiverregisteret består af 4 ansatte og elev.

Arbejdsgiverregisteret er ansvarlig for at arbejdsgiverne indberetter deres ansattes løn, daglig kundebetjening pr. Tlf. Eller mail henvendelser.

Det er derfor vigtigt, at du er en person, som søger samarbejdet med andre, er løsningsorienteret og har mod på en til tider hektisk hverdag, hvor kunderne er i centrum.

Skattestyrelsen er landets øverste skattemyndighed som varetager driftsopgaver på skatte-, afgifts- og inddrivelsesområdet.

Afdelingen for skatter og kontrol varetager alle skatteretlige funktioner, herunder arbejdsgiverregister, arbejdsgiverkontrol, ligning og revision af landets skatteborgere, selskaber og selvstændige erhvervsdrivende, besvarelse af forespørgsler samt generel vejledning af borgere og virksomheder mv. samt toldfunktionen.


Dine arbejdsopgaver vil være:
 

 • Sagsbehandling af Måneds- og årslønsedlers indberetninger
 • Betjening ved personlige, telefoniske og mail henvendelser fra virksomheder
 • Du skal som administrativ medarbejder i Arbejdsgiverregisteret have rutiner i indberetning fra arbejdsgiver og sætter høj kvalitet og selvstændighed i opgaveløsningen til virksomhederne og offentlige arbejdsgivere
 • sikre optimal faglig og ressourcemæssig udførelse af afdelingens funktioner og arbejdsopgaver
 • Afstemning af arbejdsgiveres indberetninger
 • Sagsbehandling af kreditsaldo, månedlig indberetning til Skat Danmark samt betaling af A-skat
 • Vejledning til virksomheder
 • Registrering af tilmeldte og afmeldte arbejdsgivere
 • Medvirke til forenkling og smidiggørelse af anvendelse af IT og systemværktøjer.
 • Procesdeltagelse i masseoprettelser af elektroniske skattekort
 • Deltage i øvrige opgaver samt tværgående opgaver i afdelingen og Skattestyrelsen
Du vil refererer til afdelingsleder og kontorchefen.

Dine kvalifikationer
 
 • AU eller Kontoruddannet og praktisk har joberfaring
 • Kendskab til brugen af IT kundskab
 • Vi forventer at du besidder en naturlig autoritet, er god til at kommunikere og være dialog med andre
 • Engageret og tager ansvar for arbejdsopgaver
 • fungere godt såvel i grupper som selvstændigt
 • har gode samarbejdsevner
 • er positiv og udadvendt
 • har gode sproglige og på skrift egenskaber på grønlandsk, dansk og engelsk.
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kendskab til området og lovgivningen samt regnskabsforståelse
 • Kendskab til excel regneark, word mv.

Henvendelse vedrørende stillingen:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Karen Marie Petersen, direkte tlf.nr. +299 34 65 48 / mail: kmap@nanoq.gl eller kontorchef Charlotte R. Lyberth, direkte tlf. +299 34 65 14 / mail: cly@nanoq.gl
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.
Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være Skattestyrelsen i hænde senest den 15. juni 2024.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.
Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.
Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på 
 
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia