sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Genopslag Kangaatsiaq - Social afdeling søger en afdelingsleder

Kommune Qeqertalik

Kangaatsiaq
Ikkunneqarpoq: 24-11-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-12-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-85123671
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ledelse, Kontor og administration

Stillingen er administrativt placeret i Kangaatsiaq by og skal varetage ansvaret for det sociale område i Kangaatsiaq by og bygder Attu, Niaqornaarsuk og Ikerasaarsuk.

Som leder i det sociale område vil din nærmeste foresatte være INUIT lederen i Kangaatsiaq.

Lederens vigtigste opgaver er:

 • At forestå fagområdets daglige drift og ledelse på en måde som sikrer et stadigt styrket kvalitets- og serviceniveau overfor borgerne
 • Lede og fordele arbejdet på området der omfatter, børne og ungdomsforsorg, offentlig hjælp, førtidspensioner, ældreforsorg og handicapforsorg,
 • Socialrådgivning og vejledning

Arbejds- og ansvarsområder:

 • At borgere der har behov for hjælp får en god betjening
 • At det sociale område administreres efter gældende lovgivning og retningslinjer
 • Udarbejde områdets bidrag til årsbudgettet
 • Ajourføring og vedligeholdelse af manuelle rutiner og interne forretningsgange
 • Sikring af et godt tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Sikring af en forsvarlig sags opbygning og dokumentationsgrad i personsager
 • At sikre et internt informationssystem som sikrer at medarbejderne altid har de oplysninger og data som er nødvendige for at kunne løfte opgaverne tilfredsstillende
 • At sikre medarbejdernes trivsel og faglig udvikling gennem instruktion og interne efter- og videreuddannelser og relevante kurser.

Kvalifikationer:

 • Socialrådgiver uddannet eller lign. uddannelse
 • Du er en synlig leder
 • Du er ansvarsbevidst
 • Du er god til at samarbejde
 • Du kan træffe beslutninger
 • Du kan motivere medarbejderne
 • Besidder evne til at samarbejde på tværs af fagområderne
 • Kan bevare overblikket i pressede situationer
 • Du kan arbejde med regnskab og budgettering som ledelsesværktøj

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver tid gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.

Straffe- og børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.ini@ini.gl.

Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales A-skat for frie goder i henhold til gældende lovgivning.

ELLER Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.


Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til INUIT leder Susan Filemonsen tlf 701900 eller via mail susa@qeqertalik.gl  


Ansøgning:

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail eller post.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke “Søg denne stilling"

Hvis du har problemer med upload filer kontrakt hr@qeqertalik.gl

Vi ser frem til at modtage din ansøgning

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia