sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Genopslag - Socialrådgiver/sagsbehandler til området for Velfærd i Sisimiut

Qeqqata Kommunika

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 25-01-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 14-02-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-83282137
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Børn og unge, Undervisning og pædagogik

Området for Velfærd består af 29 medarbejdere fordelt på Børn og Familieafdelingen som er normeret til 9 medarbejdere, heraf inkl. Afdelingsleder, Bistandsafdelingen, Sekretariatet, Ældreafdelingen og Handicapafdeling.

Medarbejderne i Området for Velfærd er under udvikling både fagligt og personligt, hvor der er fokus på flere områder, især inden for børn og unge. Qeqqata Kommunia har etableret 6 arbejdsgrupper hvor alle har fokus på børn og unge området, hvor alle implicerede samarbejdspartnere deltager og der er et tæt samarbejde med disse eksterne og interne. Endvidere udarbejdes en plan, som kaldes ”Qeqqata-model”, som skal være en model for området sagsbehandlingen på familieområdet.

Socialrådgiverens primært opgaver vil være at varetage tidlig indsatsområdet for vordende forældre og i børn-og familiesager, yde råd og vejledning, samt etablere hjælpeforanstaltninger i henhold til den gældende lovgivning, udarbejde handleplaner og socialfaglig undersøgelser, visitationer og henvisninger, udføre netværksmøder, samarbejdsmøder med interne og eksterne samarbejdspartnere, faglig sparring i Området, samt ad-hoc opgaver. 

· Har kendskab til lovgivning inden for socialområdet.

· Har erfaringer omkring kommunalsagsbehandling mv.

· Er stabil og loyal

· Har en god anerkendende tilgang

· Du har erfaringer med netværksmøder og behandlingsmøder

Faglige kvalifikationer:

Uddannet socialrådgiver eller har en anden relevant socialbaggrund.

Dobbeltsproget.

Gode sproglige og skriftlige kompetencer.

Personlige kompetencer:

• At du er serviceminded

• At du er imødekommende

• At du er fagligengageret og aktiv

• At du er samarbejdsvillig

• At du kan bevare et godt overblik, også i stressende situationer.

Løn og ansættelsesvilkår: 

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til det til enhver tid gældende aftaler og overenskomster.

Der kan anvises en personalebolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

Tiltrædelse 1. marts 2022 eller efter nærmere aftale.

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Afdelingsleder Julie Kúnak på telefon (+299) 86 74 19 e-mail: juku@qeqqata.gl eller Velfærdschef Estella Buhrkall på telefon (+299) 86 74 31, e-mail: esbu@qeqqata.gl

Det praktiske:

Ansøgning med straffeattest, børneattest og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser mv. uploades som PDF-fil, og skal være i hænde via kommunens hjemmeside.


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia