sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Hjemmehjælpen søger en fagligt dygtig og engageret sundhedshjælper til dagvagt og aftenvagter

Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 30-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 12-06-2024
Suliffissamut ID normut: 331589395
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allat
Atorfiup taaguutaa: Hjemmehjælper
Misilittakkat - Annertunerusumik: Hjemmehjælp
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Kommuneqarfik Sermersooq – Forvaltningen for Velfærd & Arbejdsmarked/Hjemmehjælpen Nuuk.

Hjemmehjælpen søger en fagligt dygtig og engageret sundhedshjælper til dagvagt og aftenvagter.

Hjemmehjælpen i Nuuk varetager opgaver for ca. 250 borgere i eget hjem, dette kan være alt fra personlig pleje til indkøb. Siden efteråret 2017 har vi ydet hjemmehjælp hele døgnet.

Hjemmehjælpen består af en Afdelingsleder, 2 Teamkoordinatorer, Sundhedshjælpere, Sundhedsassistenter, Støttepersoner fordelt i alle vagtlag samt ufaglærte i dagvagten, som hver dag er med til at opretholde borgerens livskvalitet, så de kan forblive længst muligt i eget hjem

Opgaverne hos borgerne er fordelt på 9 ruter som varetages af faste ansatte. Aftenholdet består af 2 hold, hvert hold består af 5 personer. Opgaverne dertil er ligeledes fordelt hvor brugerne om aftenen er delt op. Disse har vagtmobil mens de er på arbejde samt en person udpeges til varetagelse af nødkald i tilfælde af akutte besøg.

De der har kørekort anvender Hjemmehjælpens bil mens personale uden kørekort kører med bus ud til brugerne i en bestemt rækkefølge.

Kommuneqarfik Sermersooq arbejder ud fra tre nøgle værdier: Respekt, ansvar og udvikling. Det er vigtigt at du som ansøger forholder dig til de værdier.

I Hjemmehjælpen har vi følgende værdier – Gensidig tillid, Omsorg, Livsværdier, At kunne lytte, Tryghed, Gensidig respekt, omhu.

Vi søger en sundhedshjælper som har lyst til at tage ansvar for udførelsen af opgaver hos borgerne og være vejledende i forhold til ufaglærte og elever.

 

Stillingens indhold:

·Pleje og omsorg hos borgerne

·Guidning og støtte

·Rehabiliterende opgaver med henblik på at styrke borgerens funktionsniveau og ressourcer

·Medvirke til at skabe tillid og tryghed gennem dialog og samtale

·Medicingivning

·Dokumentation

·Vurdere borgerens behov

·Sikre den gode opstart til nye borgere og pårørende

·Iværksætte sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i samarbejde med borgerne

·Observere, identificere og reagere hensigtsmæssigt på symptomer ved almindeligste somatiske og psykiske lidelser hos borgerne

·Kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i eget kompetenceniveau

·Introducere og vejlede nyt personale og elever

 

Opgaverne løses i tæt samarbejde med hjemmehjælpens øvrige medarbejdere, afdelingsleder og tværfaglige samarbejdspartnere.

 

Forventninger til ansøgere:

·At du er uddannet sundhedshjælper

·At du er stabil og tager ansvar for dine egne opgaver

·At du er med til at højne fagligheden og har lyst til at bruge dine faglige kompetencer

·At du kan rumme og forholde dig til menneskers forskelligheder

·At du er initiativrig og har selvstændighed

·At du er god til at samarbejde med kollegaer, samt tværfaglige samarbejdspartnere

·At du har lyst til at skabe udvikling

·Robust og stabil

 

Personlige kompetencer:

·Er stabil og kvalitetsbevidst

·Positiv og imødekommende

·Empati

·Kan tage ansvar

·Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt

·Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling

·Evner at arbejde fokuseret og struktureret selv når det er hektisk

 

Vi tilbyder:

·En arbejdsplads hvor udvikling, medansvar og medindflydelse prioriteres højt

·Et godt arbejdsmiljø med positiv indgangsvinkel

·Et spændende og varieret job med masser af udfordringer

·Et team som værdsætter samarbejde og har forståelse for forskellighed

·Et tæt samarbejde med afdelingsleder, terapeutteamet, visitationen og demenskoordinatorer

·God introduktion og oplæring

 

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt fortrinsvis i dag og aftenvagter. Du kommer til at indgå i vagt hver 2. weekend.

 

Yderligere oplysninger fås hos:
Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Fagchef for ældreområdet Karen Lund Mølgaard, tlf. +299 36 81 42 eller e-mail: klum@sermersooq.gl

 

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre,
i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:
Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med
 Job nr. 514-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia