sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Illinniartitaanermut Immikkoortortaqarfimmi immikkoortumi pisortaq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 25-02-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 25-03-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81760259
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Aqutsineq

Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Illinniartitaanermut Immikkoortortaqarfimmi immikkoortumi pisortassarsiorpoq

Atorfik pillugu
Immikkoortumi pisortap ilinniartitaanerup ataaniittoq tamaat akisussaaffigaa, meeqqanit suli atualinngitsunit qaffasinnerusumik ilinniartitaanernut, Naalakkersuisullu periusissiaannik suliniutaannillu nunatsinni ilinniarsimassuseq qaffatsinniarlugu ineriartorneq, piviusunngortitsineq aamma naliliineq qulakkeerinneqataaffigissallugu. Immikkoortortaqarfiup naalakkersuisoqarfik inatsisilerinermut immikkoortortaqarfia suleqatigalugu akisussaaffiup iluani nutaanik inatsisissanik siunnersuusiorneq isumagisaraa. Aamma ilinniartitaanermut immikkoortortaqarfiup nunatta EU-mik Peqatigiinnissamik Isumaqatigiissuteqarnerata piviusunngortinneqarnerani suliassat isumagisarpai.
Immikkoortortaqarfimmi pisortaq naalakkersuisoqarfimmi pisortaqatigiinni suleqataalluassaaq, Naalakkersuisup politikkikkut sullinneqarneranut tapersiuteqartassalluni ilinniartitaanermilu politikkikkut allaffissornikkullu suliniutini pitsaassutsimik qulakkeerinneqataasassalluni. Pisortat aamma sulisut akornanni avammut tusarliunneqartussaanngitsut pillugit tatigeqatigiillunilu suleqatinik suleqateqarsinnaaneq pingaaruteqarpoq.
Naalakkersuisoqarfiup iluani suleqatigiinnerup saniatigut Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfimmik suleqatigineqartussanilluni allanik suleqatiginnilluassaatit, tassani pineqarput qitiusumik allaffeqarfimmiittut naalakkersuisoqarfiit allat ingerlatsiviillu kommuniniittut.
Inatsisartunut qinersinerup kinguninnguatigut aallartittussaassaatit. Taamaattumik naalakkersuisoqatigiinnissamik isumaqatigiissutissami nutaassami suliassat aaqqissorneqarnissaannut sunniuteqarluarsinnaassaatit, taannami sulinermi tunngaviusussaammat.

Illit pillutit
Kissaatiginartipparput:

 • Tulluartumik qaffasinnerusumik ilinniagaqarsimanissat
 • Pisortatut misilittagaqarnissat, politikkikkut aqunneqartumik suliffeqarfimmit, soorlu kommuninit imaluunniit Namminersorlutik Oqartussanit
 • Namminersorlutik Oqartussani qitiusumik allaffeqarfimmi suliffeqarneq aamma Namminersorlutik Oqartussat suleriaasaat ilisimasaqarfigissagitit
 • Naalakkersuisoqarfiup, pingaartumillu ilinniartitaanikkut suliassaqarfia, ilisimasaqarfigissagit
 • Politikkikkut sullissinissamut tunngatillugu aaqqissuussamik suleriartarnissaq
 • Suliamut ilisimasat tunngavigalugit aaqqissuussamik aqutsinermik piginnaasaqarneq
 • Sulisunut pineqartunut suliassanik pitsaasumik agguaassisinnaanermik piginnaasaqarneq
 • Periuseqarnissaq ataqatigiissitsinerlu pillugit ataatsimut isiginnissinnaassuseqarneq
 • Pisunut misikkarissuseqarneq ulluinnarnilu qiimanermik nukimmillu pitsaasumik tapersiisinnaassuseqarneq
 • Nunatsinni naalakkersuinikkut pissutsinut ilisimasaqarluarneq
 • Kalaallit oqaasiinik, danskit oqaasiinik aamma tuluit oqaasiineq piginnaaneqarneq
Suliffik pillugu
Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik assigiinngitsunik sulisoqarluni inuppalaartumik ammasumillu sulinermik sinaakkuteqarpoq, pisortanut toqqaannartumik attaveqarfiusinnaasoq ilumoortunillu sulisoqartoq. Suleqatigiit 40-t missaanniippugut qaffasissumillu ilisimasaqarnissamik inooqataanikkullu pitsaasunik avatangiiseqarnissamik pingaartitsisuulluta. Naalakkersuisoqarfimmi pisortaqatigiinni peqataapput naalakkersuisoqarfimmi pisortaq, kultureqarnermut ilageeqarnermullu immikkoortortaqarfimmi pisortaq, ilinniartitaanermut immikkoortortaqarfimmi pisortaq, inatsisilerinermut immikkoortortaqarfimmi pisortaq aamma aningaasarneq, sulisoqarneq ilinniartunullu sullissineq pillugit immikkoortortaqarfimmi pisortaq. Ilinniartitaanermut immikkoortortaqarfik 15-it missaannik sulisoqarpoq.  
Ulloq qinnuteqarfissap killinga
Qinnuteqaat, CV aamma ilanngussat pisariaqartut kingusinnerpaamik 1. juni 2021 atassuteqarfissamit ataani allassimasumit tiguneqariissapput. Qinnuteqaatit e-mailikkoortut tiguneqarneq ajorput.

Paasissutissat amerlanerusut
Amerlanerusunik paasissutissanik pisariaqartitsiguit attavigisinnaavat naalakkersuisoqarfimmi pisortaq Karsten Peter Jensen, kapj@nanoq.gl imaluunniit +299 345000
 

Akissarsiat atorfeqartitaanermilu atugassarititaasut:
Atorfik akissaateqarfimmi LR 38-mi maanna inissisimavoq.

Aallaaviatigut isumaqatigiissutini atugassarititaasut naapertorlugit atorfinitsitsisoqassaaq, qinnuteqartoq tjenestemandi-tut atorfeqareersimaguni Nunatsinni pisortani tjenestemandit pillugit inatsisit malillugit tjenestemandinut atugassariti-taasut naapertorlugit atorfinitsinneqarsinnaavoq.

Atorfimmut atuuttoq tassaavoq, piffissap suliffiusussap qanoq sivisutiginissaa killilersugaanngimmat, aammalu qaangiuttoornermi ajunngitsorsiassat akilerneqarnissaat ullullu sulinngiffissat annaaneqartut ajunngitsorsiassarsissutiginissaat atorneqarsinnaanngillat.

Piffissap suliffiusussap sivisussusissaa aallaavittut sapaatip akunneranut nalunaaquttap akunnerinik 40-nik sivisussuseqarpoq.

Akissarsianut atorfeqartitaanermullu tunngasutigut piumasaqaatit, taakkununnga ilanngullugit atorfinikkiartorluni soraarlunilu angalanermut aamma pequtit nassiunneqarnerinut akiliunneqarsinnaatitaaneq, Namminersorlutik Oqartussat aamma pineqartup kattuffiata isumaqatigiinniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit piffissami atorfiniffiusumi atuuttut naapertorlugit pissapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit. 
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia