sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Instruktør til Imarsiornermik Ilinniarfik i Nuuk

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 17-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 08-05-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85439432
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Atuartitsineq & Meeqqerineq

Ønsker du at kvalificere mennesker i de maritime brancher i Grønland til at tage ansvar
for sin egen og andres sikkerhed og velfærd, samt for det miljø vi færdes i?

Om stillingen
En spændende og varierende stilling med fokus på undervisningen. Et udfordrende job med mange samarbejdspartnere inden for det maritime miljø. Et arbejdsklima hvor samarbejde og udvikling er nøgleord. Gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Stillingen har base i Nuuk, og varetages i høj grad i hele Grønland.
Du indgår af et team, som består af yderligere en instruktør, halvtids kursuskoordinator
samt chefen for kursusafdelingen samt flere timelønnede undervisere, som
kursusafdelingen benytter efter behov. Alle medarbejdere bidrager til afdelingens drift
og de varierende opgaver, som er knyttet hertil.
Dine primære opgaver bliver at gennemføre kurser i grundlæggende sø- og
arbejdssikkerhed for fiskere, GMDSS kurser ved brug af kursusafdelingens
mobile kursussæt.
Herudover deltager du i udvikling og gennemførelse af afdelingens øvrige kurser,
afhængigt af dine kompetencer og interesser. Endvidere deltager du i forvaltningen
afdelingens materialer, grej og både samt at strukturere vedligeholdelse, anskaffelser
samt reparationer.

Imarsiornermik Ilinniarfik er en lille organisation, hvor der er behov for samarbejde
mellem afdelingerne og fleksibilitet for at sikre undervisning til elever og kursister.
Derfor kræves stor fleksibilitet og evne til at håndtere ændringer af planer med kort
varsel.

Vi forventer, at du:

  •   Det foretrækkes, at du er uddannet kystskipper, fiskeskipper af 3. grad eller højere maritim uddannelse. Ansøgere med anden maritim baggrund kan komme i betragtning. Særligt såfremt en del af erfaringen stammer fra skolevirksomhed eller fiskerierhvervet.
  •   At du har baggrund fra den maritime branche og gjort sejlende tjeneste.
  •   Har stor lyst til at videregive din viden til vores kursister.
  •   Kan indgå i teamet omkring undervisning i tæt samarbejde med kollegaer.
  •   Kan arbejde selvstændigt og overholde aftalte deadlines.
  •   Behersker dansk og grønlandsk i tale og helst også i skrift.
  •   Kendskab til DocuNote, Lectio og Itreg. vil være en fordel.
I afdelingen fokuseres på effektiv og motiverende undervisning. Du skal bidrage aktivt
gennem sparring med øvrige instruktører samt deltagelse i kurser og seminarer til at
øge effektivitet samt øge motivationen blandt medarbejdere såvel som kursisterne.
Kort sagt skal det være lige så sjovt og inspirerende som effektivt at deltage i
afdelingens kurser.

Om rejseaktivitet
Der skal forventes imellem 100 og op til 150 dages rejseaktivitet om året, alt afhængig af hvor mange kurser der afholdes på kysten. Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia