sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Inuussutissarsiutingalugu ilaqutariit paarsisartunik Tasiilami pissarsiorpoq / Professionel plejefamilie i Tasiilaq

Kommuneqarfik Sermersooq

Ikkunneqarpoq: 22-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 13-05-2024
Suliffissamut ID normut: 331588996
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen, Børn og unge
Atorfiup taaguutaa: Plejefamilie
Misilittakkat - Annertunerusumik: Omsorgsarbejde, Stabil
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Kommuneqarfik Sermersooq, Plejefamilieteamet i Afdeling for Børn og familiebehandling i Forvaltning for Børn og Familie, søger Professionel plejefamilie til tiltrædelse snarest i Tasiilaq.

 

Professionelle plejefamilier er under plejefamilieteamet, hvor der er plejefamiliekonsulenter, teamleder samt afdelingsleder tilknyttet.

 

Stillingens indhold:

Vi søger en – gerne erfaren – plejefamilie, der har en socialfaglig eller anden lignende uddannelses- og/eller erfaringsmæssig baggrund, f. eks. Lærer, pædagog, sygeplejerske mm. Og ønsker at arbejde heltid med plejebarn/børn

En professionel familieplejer varetager lige som den almindelige plejefamilie omsorgen for anbragte børn mellem 0 og 18 år, men til forskel fra de andre typer af plejefamilier er der i den professionelle plejefamilie tale om et ansættelsesforhold mellem Kommuneqarfik Sermersooq og plejeren. 

· Pleje og omsorg af plejebarn/børn

· Afrapportering og kontakt til Plejefamilieteamet

· Deltagelse i kurser for plejefamilier

Opgaverne løses i tæt samarbejde med plejefamilieteamet, sagsbehandlere i myndighedsområdet samt barnets netværk.

 

Forventninger til ansøgere:

At det er et professionelt forhold betyder at Kommuneqarfik Sermersooq stiller større krav til familieplejerens kompetencer, fleksibilitet og rummelighed, samt at du som familieplejer er ansat på overenskomstmæssige vilkår. Vi forventer at ansøger;

·Har en generel plejetilladelse

·Har gennemgået – eller vil gennemgå – grundkursus for plejefamilier

·Har en socialfaglig eller anden lignende uddannelse og/eller erfaringsmæssig baggrund, f.eks. lærer, pædagog, sygeplejerske mm.

·Har stor erfaring, viden og lyst til at arbejde med sårbare og behandlingskrævende børn og unge

·Er stabil, robust og faglig dygtig

·Kan samarbejde med myndigheder og relevante samarbejdspartnere

·Har evne til at samarbejde med børnenes forældre og netværk

·Har et positivt livssyn og er åben og udadvendt

·Er handlekraftig og selvstændig

·Har en passende bolig

·Vil være fuldtidsbeskæftiget med plejeopgaven og samlever/ægtefælle vil indgå i plejeopgaven.

 

Vi lægger desuden vægt på:

· Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer

· Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket

· Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt

· Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret

· Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling

· Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft

· Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning

· Er god til at samarbejde bredt

 

Vi tilbyder:

Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en plejeopgave der kan være meget krævende. Vi lægger vægt på

·Adgang til relevante kurser

·Råd og vejledning fra en fast plejefamiliekonsulent

·Adgang til supervision og støtte efter behov

·Mulighed for at indgår i et fagligt netværk omkring barnet

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Fungerende Afdelingsleder Kirstine Davidsen, tlf. +299 367209 eller e-mail: kikn@sermersooq.gl

 

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket medJob nr. 396-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 13. maj 2024

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia