sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Isumaqatigiissutit pillugit immikkoortortaqarfimmut inatsisileritooq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 17-06-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 16-07-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-80488799
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Politi, forsvar og retsvæsen

Jurist til overenskomstafdelingen.

Vil du være med til at forhandle overenskomstaftaler og håndtere mæglings- og retssager?
Kan du fortolke, forhandle og bidrage til at koncipere overenskomstaftaler? Kan du håndtere en faglig voldgift og arbejdsretlige sager? Så har vi stillingen til dig! Der vil for den rette kandidat være mulighed for ansættelse som specialkonsulent. Stillingen er i Nuuk.

Om stillingen
Overenskomstafdelingen i Økonomi- og Personalestyrelsen vedligeholder og fornyer de eksisterende overenskomstaftaler, som er indgået med en lang række forhandlingsberettigede organisationer i Grønland og Danmark. Aftalerne regulerer de aktuelle løn- og ansættelsesvilkår og har en vis kompleksitet. Det er derfor utroligt vigtigt, at identificere forenklingsmuligheder, og at aftaletekster altid formuleres så entydigt som muligt. I stillingen får du ansvar for løbende at fortolke, forberede og gennemføre overenskomstforhandlinger i et lille team af jurister, økonomer og konsulenter. Du får yderligere ansvar for at håndtere Selvstyrets og kommunerne mæglings- og retssager på hele det offentlige arbejdsmarked i samarbejde med afdelingens chefjurist.

Dine hovedopgaver

 • Deltage i forhandlinger om fornyelse af aftaler og overenskomster på vegne af det offentlige Grønland
 • Håndering af arbejdsretlige sager
 • Rådgive ledere og kollegaer samt samarbejdspartnere i komplicerede ansættelsesretlige sager
 • Rådgivning og fortolkning i forbindelse med ferieloven, tjenestemandslovgivningen og øvrige love, bekendtgørelser samt cirkulærer inden for det ansættelsesretlige område
 • Udarbejdelse af politiske oplæg
 • Medvirke til forenkling af aftaler og overenskomster

Du har/er:
 • Cand. jur. med fokus på arbejdsretten, eller har anden relevant uddannelse/erfaring på området
 • Solid erfaring med den individuelle og kollektive arbejdsret, gerne i Grønland
 • Kompetent i smidigt at håndtere relationer og forhandlingssituationer
 • Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på et højt niveau
 • God talforståelse og forståelse af juridiske/økonomiske risici
 • Meget gerne kendskab til det grønlandske samfund og sprog samt viden om grønlandske samfundsforhold

Vi tilbyder:
 • Et spændende og ansvarsfuldt job
 • Deltagelse i overenskomstforhandlinger
 • Fleksibelt arbejdsmiljø med eget kontor og tværfaglig sparring
 • Høj grad af indflydelse på dit arbejde
 • En uformel omgangstone og gode kolleger

  
Om os
Økonomi- og Personalestyrelsen hører under Departementet for Finanser og er en del af Naalakkersuisut (Landsstyret). Økonomi- og Personalestyrelsen betjener hele centraladministrationen. Overenskomstafdelingen består af en blanding af økonomer, jurister og konsulenter. Udover selve overenskomstforhandlingerne varetager afdelingen også den overordnede fortolkning af gældende overenskomster samt håndtering af tvister i retssystemet. Som organisation og på afdelingsplan vil vi altid søge at udvikle dig som medarbejder.

Du kan læse mere om Økonomi- og Personalestyrelsen og vore værdier her: www.asa.gl


Yderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Frederik Schmidt på tlf. +299 34 66 81, e-mail fsch@nanoq.gl eller chefkonsulent Michael Würtz tlf. +299 64 22, email miwu@nanoq.gl


Ansøgning
Ansøgningsfrist den 15.07 2020 kl 12:00
Ansættelsessamtaler afholdes løbende med henblik på tiltrædelse den 1. september 2020 eller efter aftale. Ansøgning bedes vedlagt CV og komplette eksamenspapirer inkl. karakterudskrifter fra den samlede uddannelse samt relevante referencer. Der anvendes test i forbindelse med en samtale.
 
Løn og ansættelsesforhold
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.
Løn - og ansættelsesvilkår, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Der vil være mulighed for ansættelse som specialkonsulent for ansøgere med tilstrækkelig relevant erfaring.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.
Styrelsen ønsker at fremme ligestilling uanset køn, etnisk baggrund, religiøs overbevisning eller handicap. Ligeledes ser vi livserfaring og personlig modenhed som en fordel.Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er som udgangspunkt ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut
Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (Landsstyret) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.
Se også www.naalakkersuisut.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia