sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Asiaq

GIS-imik aaqqissuisoq / GIS-administrator

Asiaq

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 19-01-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-01-2020
Suliffissamut ID normut: 330142950
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ingeniør og naturvidenskab, IT og medier
Atorfiup taaguutaa: GIS-koordinator
Ilinniagaq: Geografi, hovedfag, Civilingeniør/cand.polyt., Landinspektør, cand.geom.
Misilittakkat - Annertunerusumik: GIS (Geo. Info. Sys), Web-udvikling, ArcGIS
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale/ skrive
Engelsk Læse/ tale/ skrive
Grønlandsk Læse/ tale/ skrive

GIS-administrator i Grønland

Asiaq - Greenland Survey søger en medarbejder til drift og udvikling af Grønlands geospatielle infrastruktur.

 

Vi tilbyder et job med en central rolle i den geospatielle infrastruktur baseret på Grønlands Nationale Strategi for Geodata. Du kommer til at arbejde i et bredtfavnende fagligt miljø, med en enestående grønlandsk kultur og natur som baggrund.

 

Du vil indgå i Kort og Geodatagruppen. I sommersæsonen er hele Grønland vores arbejdsplads, hvor vi på feltarbej­de indsamler data, primært i byer og bygder. Resten af året kvalitetssikrer, bearbejder, forædler og formidler vi grønlandske kort og geodata på vores kontor i Nuuk.

 

Dine opgaver vil blandt andet være at:

 • Deltage i migreringen af NunaGIS til en ESRI platform i samarbejde med Selvstyret og kommunerne.
 • Stå for den daglige drift og vedligeholdelse af NunaGIS og operativt løse IT- og systemopgaver.
 • Varetage brugerstyring og daglig support af NunaGIS brugerne.
 • Administrere og dokumentere driften af NunaGIS.
 • Videreudvikle NunaGIS i samarbejde med Selvstyret og kommunerne.
 • Stå for kontakten til eksterne leverandører samt GIS- og IT-udviklere.
 • Varetage ArcGIS administration, brugerstyring og support i brugerfællesskabet GIS Greenland.
 • Være Asiaqs koordinator og kontaktpunkt i forbindelse med det grønlandske grunddataprogram.
 • Give faglige input vedrørende vedligeholdelse og udvikling af Asiaqs GIS platforme.
 • Vejlede og støtte interne og eksterne brugere af ESRI produktporteføljen.
 • Vejlede og rådgive brugere i Grønland og internationalt inden for GIS og geodata.
 • Varetage budgetlægning og budgetopfølgning.
 • Deltage i feltarbej­de med dataindsamling.

Vi forventer, at du har en uddannelse indenfor GIS og/eller informationsteknologi, og i øvrigt har erfaring med:

 • ESRI´s produkter og udvikling af GIS-funktioner.
 • Administration af web-GIS samt databaser som MS SQL Server og eventuelt PostgreSQL.
 • Lettere programmering i Python, Java og C# samt kendskab til serveropsætning.
 • Løsning af IT- og systemopgaver.

Almindelig god fysisk form er en forudsætning for at udføre feltarbejde.

 

Asiaq er en nettostyret virksomhed under Grønlands Selvstyre, placeret i Nuuk, og spiller en vigtig rolle som Grønlands center for geografisk information. Vores data anvendes blandt andet til planlægning, arealforvaltning, beredskab, råstofefterforskning og naturbeskyttelse samt til projektering af anlæg og infrastruktur. Asiaq er organiseret i fire faggrupper, med medarbejdere fra forskellige lande og kulturer, hvor du vil få mulighed for at arbejde tværfagligt.

 

Ansættelsesvilkår

Løn - og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant faglige organisation. Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Tiltrædelse den 1. april 2020.

 

Yderligere oplysninger

Du kan læse om Asiaq og vores opgaver, produkter og services på www.asiaq.gl og mere specifikt om den ny NunaGIS platform på nunagishub-asiaq.opendata.arcgis.com. Du er velkommen til at høre nærmere om stillingen hos faggruppeleder Jens Gottlieb eller direktør Bo Naamansen på tlf. +299 34 88 00.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være Asiaq i hænde senest den 20. januar 2020.

Mærk ansøgningen ”GIS-administrator” og vedlæg CV, samt relevante eksamenspapirer. Send ansøgningen til mailadressen: asiaq@asiaq.gl.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia