sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Psykolog til Børne- og Ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 04-01-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 27-01-2022
Suliffissamut ID normut: 330928992
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq, Isumaginnittoqarfik, Pisiniarfik & sullissineq
Atorfiup taaguutaa: Psykolog
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vi søger en psykolog til en fuldtidsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk ambulatorium fra 1. februar 2022 eller efter nærmere aftale.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk ambulatorium

Børne- og Ungdomspsykiatrisk ambulatorium varetager undersøgelse og behandling af børn og unge i alderen 0-18 år med psykiatriske lidelser i hele Grønland. Ambulatoriet har base på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Børn og unge i det øvrige Grønland ses lokalt på regionsrejser og via televideo. Stillingen inkluderer udredning og behandling af et bredt spektrum af børne- og ungdomspsykiatriske lidelser.

Som psykolog skal du varetage tilrettelæggelse af udredning og behandlingsplaner. Det er således en fordel, hvis du ser det som en mulighed og faglig tilfredsstillelse at varetage forskelligartede opgaver, hvor du i samarbejde med B og U psykiater og to andre børne- ungepsykiatriske psykologer, har stor indflydelse og ansvar for, hvordan arbejdet tilrettelægges.

Arbejdet i børne- og ungdomspsykiatrien foregår i samarbejde med børne- og ungdomspsykiatriske konsulenter fra Region Hovedstaden i Danmark samt lægerne i Psykiatrisk Område i Nuuk. Der kommer speciallæge i B&U psykiatri på konsulentrejse flere gange årligt, og der er ugentlig konference via telefon eller Microsoft Teams med børne- og ungepsykiatrisk konsulent fra Bispebjerg. Dertil er der mulighed for intern- og ekstern supervision. Psykiatrisk Område, som også inkluderer voksenpsykiatrien, ledes overordnet af en Ledende Overlæge og en Ledende Oversygeplejerske.

Du vil blive en del af den samlede psykologgruppe i Psykiatrisk Område, som består af i alt 6 psykologer. Hvis du er interesseret i at blive vores nye kollega, og aktivt at deltage i de udviklingsprocesser der er i gang i psykiatrien, samt i at opleve den grønlandske kultur og den storslåede natur, så ser vi frem til at modtage din ansøgning.

Vi søger dig, der

 • Er uddannet cand.psych.
 • Har autorisation eller interesse herfor
 • Har erfaring fra børne- og ungepsykiatrien
 • Har overblik og evnen til at arbejde selvstændigt og struktureret
 • Har lyst og evne til at indgå i et tæt samarbejde med de andre psykologer i B&U ambulatoriet
 • Har lyst og evne til at indgå i et tværfagligt samarbejde

Vi tilbyder

 • Et spændende og alsidigt job 
 • At arbejde med telepsykiatri
 • Regionsrejser med børne- og ungdomspsykiatrisk konsulent
 • Gode muligheder for at få medindflydelse på udviklingen af børne- og ungdomspsykiatrien i Grønland
 • Intern og ekstern supervision og kollegial sparring
 • Mulighed for kompetenceudvikling
 • Medlemskab af en aktiv personaleforening
 • Hvis du er nyuddannet eller ny i psykiatrien, har vi mulighed for at tilrettelægge særlig kompetence udviklingsforløb

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl             

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-443

Startdato: 1. februar 2022.

Ansøgningsfrist: 31. januar 2022 (se bort fra ansøgningsfristen andetsteds i denne annonce)

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Oversygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen på tlf. (+299) 34 48 12 / 54 75 16 eller på e-mail: abkj@PEQQIK.GL eller Ledende Overlæge Parnûna Heilmann på tlf. (+299) 54 75 15

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram her:

Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia