sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Udviklingssygeplejerske i skadestuen søges til Dronning Ingrids Sundhedscenter (D.I.S.), Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 21-01-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 18-02-2022
Suliffissamut ID normut: 330994205
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Stillingen som udviklingssygeplejerske ved Skadestuen i Nuuk er ledig til besættelse snarest eller efter aftale.

Vikariat på minimum 6 måneder kan være på tale.

Dronning Ingrids Sundhedscenter/ Skadestuen i Nuuk varetager den primære sundhedstjeneste for byen, herunder også vores to bygder Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat med et samlet indbyggertal på ca. 18.000.

Nuuk vokser hastigt, og vi har brug for en, som kan udvikle skadestuen i samarbejde med vores to andre udviklingssygeplejersker. Der er behov for en sygeplejerske med øget fokus på udviklingen i og af skadestuen.

Hos os har du mulighed for at medvirke til udvikling i en hel region, da vi både har Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit i vores region.

Dette giver helt unikke udviklingsmuligheder – både personligt og fagligt.

Skadestue/Dronning Ingrids Sundhedscenter er en døgnbemandet institution, og man indgår i de på afdelingen gældende vagter, 3 holdskift.

Du får en udfordrende hverdag med forskelligartede og spændende opgaver på vores sundhedscenter og i skadestuen.

Vi tilbyder:

 • Udfordrende hverdag med meget spændende opgaver og rig mulighed for udvikling
 • Et godt kollegaskab
 • God introduktion
 • Fagligt højt og professionelt miljø

Vi søger dig, der:

 • Er nysgerrig og motiveres af udfordringer
 • Har gode samarbejdsevner og er fleksibel
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Har erfaring med at undervise sygeplejestuderende, sygeplejerske og sundhedsassistenter.
 • Har erfaring med at arbejde inden for det akutte område

Relevant videreuddannelse/kurser indenfor området er ønskeligt.

Om os:

 • Vi er fleksible, omstillingsparate og aldrig bange for at prøve nyt
 • Vi har et godt kollegialt sammenhold
 • Vi har mange korte patientforløb hver dag
 • Der er aldrig 2 dage, der er ens

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk              

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=22-10 

Startdato: 1 april 2022 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 18 februar 2022.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Kristine Sørensen på tlf. (+299) 34 47 09 eller på e-mail: KRSR@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia