sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Områdeleder til Field Service i Tasiilaq

Tusass A/S

Tasiilaq
Ikkunneqarpoq: 09-02-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 13-04-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85322517
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: IT & tusagassiuutit

Inummik nammineerluarsinnaasumik, akisussaaffeqartumik teknikkikkullu pisinnaasaqarluartumik Tusass Tasiilami sullivitsinnut immikkoortortami pisortassarsiorpoq, 1. april 2024, imaluunniit isumaqatigiissuteqarneq najoqqutaralugu sulilersussamik.

Atorfik pillugu

Tasiilami sullivipput (værksted) immikkoortoqarfimmi ataatsimik pisortaqassaaq, marlunnillu Fields Service Teknikkerinik sulisoqassalluni. Taamaattumik sulilerninni nammineerluarsinnaanissat naatsorsuutigereertariaqarpat, imminut annertuumik piumaffiginninnermik akisussaassutsimillu ilisimaarilluarnissamik tamanna piumasaqaatitaqarpoq. Suliffimmi aaqqissuussaanermi immikkoortortamut Fields Service-imut ilaalissaatit, taanna pingasunik immikkoortortaqarpoq Ilulissani, Sisimiuni aamma Nuummi, matumanilu Nuup ataani inissisimassaatit, tassuunakkut suleqatitit isumassarsiorfigisinnaassallugit taakkunanngalu ikiorneqarsinnaassallutit. Immikkoortoqarfimmi pisortatut Tusass´ip sullivia Tasiilamiittoq akisussaaffigilissavat, matumanissaaq pilersaarusiorneq aamma ineriartortitsinissamut, aserfallatsaaliinermut, ajoqutinik aaqqissuinermut suliassanik agguaassinerit, kiisalu Tasiilami, nunaqafiinilu tallimani, Tele Site-nilu tallimani, atortuutit aserfallatsaaliornissaannut suliassat ilaapput. Taakkua saniasigut Ittoqqortoormiuni suliassaqartassammat angalasarnissat naatsorsuutigineqariissapput.

Suleqatitaatsitut teknikkikkut pisinnaasannik suliatit aqqutigalugit ineriartortitsinissamut periarfissaqarluassaaq, matumanissaaq:

  • Ikkussuussinerit, ingerlatsineq, datanut aamma telefonimut aqqutit aserfallatsaalinissaat aamma datanut telefonillu aqqutaannut suliniutissanik nutaanik suliaqarnissaq.
  • Qaammataasanut radiokædimullu teknikkikkut atassuteqaatit aamma FM, AM, DVB-T-ikkut nassitsissutit kiisalu HF aamma VHF-ikkut sinerissamut timmisartullu radioinut atassuteqaatit pitsaassutsimikkut qaffassissumik inissisimanissaasa qulakkeersimanissaat.
  • Immikkoortoqarfippit iluani sanaartugassanik ineriartortitassanillu suliniuteqartoqartillugu piareersarluni sulinernut peqataasarnissaq.

Angalangaatsiartarnissat naatsorsuutigereersinnaavat, angalanerillu ilaat ullunik arlalinnik sivisussuseqarsinnaasassapput. Amerlanertigut helikopteri imaluunniit angallat attartugaq angallatigineqartassapput.

Illit piginnaasatit:

Inuttut ammasutut aamma eqaatsumik periuseqartutut isigaatsigit, atorfimmut pissanganartumut, periarfissaqartitsilluartumut, soqutiginnittoq, aamma:

  • Linjemontøritut imaluunniit elektronik teknikeritut ilinniagaqarsimallutillu misilittagaqartoq
  • Attaveqaatit kaaviaartumik imminnut ataqatigiinnerannik ilisimasaqartoq (qaammataasat, radiokæde, radio/tv, telefoni), imminnullu ataqatigiinnerinik misissueqqissaarsinnaasoq.
  • Nammineersinnaassuseqartoq aamma qaffassissumik sullissisinnaasoq.
  • Kalaallisut aamma danskisut oqalullunilu allassinnaasoq
  • Biilersinnaanermut allagartalik
  • IT-mut pikkorissoq
  • Pisortatut sulinissamut kajumigisaqartoq

Ilanngullugit pingaartippavut namminersorlutit sulisinnaanissat, akisussaaffimmik misigisimalluarnissat aamma suliarnik nammassinnilluarlutit sulisarnissat. Kiisalu suleqatinnik suleqateqarluarsinnaasariaqarputit, qanimut aamma telefonikkut. Piffissaq eqqorlugu suliartortuaannarputit, ullullu ulapaarfiusussat suliffigissallugit sapiissuseqarfigaatit.

Neqeroorutigaavut:
Atorfik pissanganarluinnartoq unammilligassarpassualik. Annertuumik kiffaanngissuseqarnissat misigiumaarpat, soorluttaaq suliannut inuttullu ineriartornissannut periarfissaqarluarumaartoq. Qinnuteqartoq naleqqulluartoq pisinnaasani najoqqutaralugit akissarsiaqarnissaminik, ineqartinneqarnissaminillu, neqeroorfigineqassaaq.

Pilerigiviuk?
Atorfik pillugu sukumiinerusunik paasisaqarusukkuit immikkoortortami pisortaq ArKalo Andersen attaveqarfigisinnaavat ugguuna +299389301

Qinnuteqaat aamma oqaloqatigiinnerit:
Tusass´ip nittartakkakkut inuttassarsiuussisarfiatigut qinnuteqaatit aamma CV-it nassiutikkit sapaat 01- marts 2024 sioqqullugu. Qinnuteqaatit takkussuunneri najoqqutaralugit Tusass´ip suliarisassavai, qinnuteqarfissamullu killiliussaq sioqqullugu qinnuteqartunik naleqqutunik oqaloqatiginninnissaminut pisinnaatilluni.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia