sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

To projektmedarbejdere til nationale projekter inden for digitalisering

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 22-02-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 17-03-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85345065
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: IT & tusagassiuutit

Vores projektledere har travlt og vi søger derfor to projektmedarbejdere til vores projektafdeling. Som projektmedarbejder kommer du til at arbejde tæt sammen med projektlederne for at sikre kvalitet i leverancer, inddragelse af de rette interessenter og at projekter gennemføres til tiden og inden for budget.

Projektafdelingen
Afdelingen kører fælles offentlige projekter knyttet op på den nationale digitaliseringsstrategi. Projektlederne arbejder gennemgående i alle projekter med standardisering, brugerinddragelse og forankring, hvilket betyder, at kontaktfladen i projekter er bred og der typisk er flere målgrupper, hvor interessenterne kan være meget forskellige. Vi har fokus på høj kvalitet, samarbejde og på best practice. Du kommer til at indgå i et eller flere af projekterne.

Nyuddannet eller bare ny i projektarbejde?
Er du nyuddannet eller går du med et ønske om projektarbejde? Måske har du på sigt tanker om at blive projektleder? Så er dette den perfekte stilling for dig. Som projektmedarbejder indføres du i de forskellige aspekter af det at arbejde med projekter og projektledelse i det fælles offentlige. Det forventes ikke, at du er ekspert inden for digitalisering eller projektarbejde, men det kan du blive her.

Vi forventer, at du:

 • Har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner samt kan formidle på en let og forståelig måde
 • Selvstændigt kan sidde med større opgaver og aktiviteter og få dem godt i mål
 • Kan skabe overblik, strukturere og tilgå opgaver systematisk
 • Evner at planlægge og tilrettelægge konkrete opgaver
 • Tager ansvar for opgaver og har en løsningsorienteret tilgang
 • Er fleksibel og kan tilpasse dig skiftende prioriteter og tidsfrister
 • Er udadvendt, god til menneskelige relationer og demonstrerer stærke samarbejdsevner, der muliggør en effektiv inddragelse og koordinering med relevante interne samt eksterne interessenter
 • Er proaktiv ved fx tidligt at håndtere eller inddrage projektleder/ledelsesniveauer på ting, der senere kan blive til udfordringer eller risici for et projekt.

Ansvarsområder:
 • Bistå projektledere i projektstyring, planlægning, risikostyring, vedligeholdelse af projektdokumentation og tidsplaner
 • Foretage research for at identificere best practice, standarder, gældende regler og politikker etc.
 • Samarbejde med interessenter for ex at definere projektkrav, omfang og leverancer
 • Samarbejde med projektdeltagere for at sikre, at projektleverancer afsluttes til tiden
 • Understøtte implementering af arbejdsgange og processer
 • Selvstændigt sidde med større eller mindre opgaver
 • Udarbejde projektrapporter, formidle projektstatus til fx interessenter
 • Støtte projektledere i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af projektmøder/aktiviteter.

Dine faglige kompetencer:
 • Relevant uddannelse
 • Taler og skriver gerne grønlandsk, dansk og engelsk
 • Et kendskab til eller interesse for det digitale område er en fordel.

Vi tilbyder:
 • Introduktion til projekter og projektledelse
 • Indføring i forankringsarbejde og projektstyringsværktøjer via projektarbejde
 • Indblik og forståelse for politisk styrede organisationer
 • Et fagligt fællesskab omkring projektledelse med gode kolleger
 • Mulighed for sparring og oplæring fra kollegaer inden for samme fagområde
 • En stilling med mulighed for stort ansvar
 • Et arbejdsmiljø, hvor vi kontinuerligt arbejder på at holde et højt niveau af trivsel.
   
Om Digitaliseringsstyrelsen
Digitaliseringsstyrelsen sætter retningen for en sikker digital fremtid, for det grønlandske samfund, ved at udvikle standardiserede digitale løsninger. Styrelsen går forrest i udviklingen af sikre - standardiserede - digitale løsninger for det grønlandske samfund.
I Digitaliseringsstyrelsen arbejder vi både med digitalisering af Grønland og IT-drift af Grønlands Selvstyre. Styrelsens ansvarsområder er omfangsrige, og det samme er interessen og forventningerne til styrelsens rettidige leverancer. Vi er stolte af at varetage det overordnede ansvar for digitalisering af Grønland, og det er en opgave vi går til med stor ydmyghed. Det stiller krav til både vores faglighed og personlige kompetencer - hvilket giver os en travl og alsidig hverdag. Derfor arbejder vi målrettet med høj medarbejdertrivsel igennem gode samarbejdsevner – respekt for forskellighed både fagligt og personligt - og fokus på højt niveau af integritet i opgaveløsningen.

Du kan læse mere om styrelsen og den nationale digitaliseringsstrategi på digitalimik.gl.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia