sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Tandlæge, Upernavik, 3 måneders vikariat, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 02-03-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 25-03-2021
Suliffissamut ID normut: 330503469
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Tandlæge
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Som tandlæge i Upernavik møder og behandler du folk i alle aldre, fra de mindste småbørn til de ældste borgere. Du er tandlæge i byen og ud til yderste bygd i distriktet. Opgaverne spænder bredt fra opsøgende og forebyggende indsats til behandlinger af varierende art. I Upernavik området er der 9 bygder. Der indgår spændende bygderejser i ansættelsen.

Vi tilbyder:

 • Spændende arbejdsdage med mange udfordringer, hvor du skal træffe øjeblikkelige beslutninger i samarbejde med det øvrige personale
 • Administrative opgaver, herunder planlægning af klinikkens drift, samt personale opgaver
 • Planlægning af bygdebesøg
 •  En fuld digitaliseret og up-to-date klinik
 • Mulighed for faglig sparring med kollegaer
 • Ophold i et fantastisk smukt land, med mange muligheder, også i fritiden
 • Brænder for dit fag og har stor drivkraft for at behandle tænder
 • Er god til at kommunikerer og lytte, så du sammen med det øvrige personale kan træffe de bedste beslutninger
 • Gerne har kendskab til elektronisk journalsystem og digital røntgen. Vi registrerer efter OCR på udvalgte årgange, fører elektroniske journaler via COSMIC, og bruger VisiQuck som røntgensystem
 • Er handlekraftig og selvstændig. Du behandler ofte patienter alene, hvorfor disse egenskaber er vigtige

Om os:

 •  Vi tilbyder velfungerende klinik med et godt kollegialt sammenhold
 • Arbejdsglæde i dagligdagen, fælles frokostpauser med glad stemning
 • Vi arbejder efter den landsdækkende cariesstrategi, inden for Børne-og ungetandplejen. Der er derfor klare retningslinjer og procedurer at støtte sig til
 • Vi udsender omfangsrigt materiale før ankomst til job, med vejledninger /oplysninger/retningslinjer fra vores tandpleje
 • Vi har et højt behandlingsniveau, og du vil således hurtigt udvikle dine faglige kompetencer og beslutnings evne, indenfor behandling og planlægning

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Læge/Tandlæge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation. 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-23 

Startdato: 1. juni 2021. 

Ansøgningsfrist: 1. maj 2021 (se bort fra ansøgningsfristen andetsteds i denne annonce).

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Cheftandlæge Lone Mahnfeldt på tlf. (+299) 547514 eller på e-mail: LOMA@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(50).pdf  

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia