sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Bioanalytikere, Centrallaboratoriet, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland (24-39)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 28-02-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 01-03-2024
Suliffissamut ID normut: 331588073
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq, Ingeniøri & pinngortitalerineq, Allat
Atorfiup taaguutaa: Bioanalytiker
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Forskning og udvikling), Ikke angivet (Ingeniør og naturvidenskab), Ikke angivet (Land-, skov- og havebrug), Ikke angivet (Energi), Ikke angivet (Pleje og omsorg)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Har du mod på faglige udfordringer i Grønland, så søger vi både kortere og længere vikariat af bioanalytikere. Så kan du se frem til en hverdag hvor dine alsidige kompetencer kommer i spil.

Vi tilbyder:

 • En god introduktion til arbejdsopgaverne
 • Et selvstændigt og udfordrende arbejde i en velfungerende afdeling
 • Engagerede og kompetente kolleger
 • Indflydelse på arbejdet


Arbejdstiden er kl. 07:30 til 15:30 alle ugens dage, og der skal påregnes tilkaldevagt efter rulleskema ca. hver femte dag. Én bioanalytiker afspadserer dagligt efter rulleskema.
 
Vi søger dig, der:
 • Er autoriseret bioanalytiker
 • Har erfaring med klinisk biokemi primært
 • Har interesse for at lære nyt
 • Kan lide at arbejde selvstændigt og ansvarsbevidst
 • Bidrager med godt humør, gode samarbejdsevner og engagement 


Om os:

Centrallaboratoriet er beliggende i flotte lokaler på Dronning Ingrids Hospital. Centrallaboratoriet råder over en del analyseautomater og her foregår de fleste biokemiske, immunologiske og mikrobiologiske analyser for DIH samt indsendt materiale fra det øvrige Grønland.

Vores primære arbejdsopgaver er:
 • Klinisk biokemi
 • Klinisk immunologi
 • Medikament analyser
 • Blodprøvetagning
 • Klinisk mikrobiologi samt Covid testning
 • Vandprøve analyse


Centrallaboratoriet er på nuværende tidspunkt normeret med 15 bioanalytikere fordelt på: én ledende bioanalytiker, én mikrobiologisk bioanalytiker, 10 klinisk kemiske bioanalytikere samt tre bioanalytikere til øvrige funktioner

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.
Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=24-39

Startdato: 1. marts 2024 og løbende
Ansøgningsfrist: 25. juli 2024 - Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved [Ledende Bioanalytiker Inge-Lise Kleist] på tlf. (+299) 34 4621 eller på e-mail: ilk@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia