sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske søges til fast stilling på psykiatrisk afdeling A1, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 20-01-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 27-01-2022
Suliffissamut ID normut: 330992579
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Er du vores nye sygeplejerske? Psykiatrisk afdeling A1 på Dronning Ingrids Hospital søger en sygeplejerske til en fast stilling.

Tiltrædelse pr. 1. februar 2022 eller efter nærmere aftale.

Er du interesseret i aktivt at deltage i de udviklings- og omstillingsprocesser, der er i gang i psykiatrien.

Vil du noget med din sygepleje og har du lyst til i samarbejde med afdelingssygeplejersken om at være kulturbærer og udvikler af afdelingens sygepleje, så har du chancen nu for at være en del af teamet ved at søge job som sygeplejerske på psykiatrisk sengeafdeling i Nuuk.

Om afdelingen

Dronning Ingrids Hospital, er landshospital placeret i Nuuk og kaldes i daglig tale DIH eller SANA. Dronning. Afdeling A1 er en del af psykiatrisk område i Nuuk. Afdelingen er den eneste specialafdeling for patienter med psykisk sygdom i Grønland og modtager derfor patienter fra hele Grønland i alderen 17 år og opefter til udredning og behandling. Overordnet set består psykiatrisk område af en terapeutisk enhed, et ambulatorie for børn og voksne, der er i forløb med psykiater og psykologer. Rundt i de grønlandske sundhedsregioner er der en tilhørende distriktpsykiatri såvel som i Nuuk. Afdeling A1 modtager både akutte og elektive patienter fra alle regioner i Grønland og behandler alle former for sindslidelser. Der arbejdes på afdelingen ud fra en miljøterapeutisk tilgang til patientbehandlingen hvor kontaktpersonordning og jeg-støttende sygepleje, psykoedukation, relationer og netværk forsøges at være i centrum.

Vi har plads til 12 patienter med alvorlig psykiske lidelser, heraf 3 patienter i et skærmet afsnit. Psykiatrisk afdeling ledes dagligt af en afdelingssygeplejerske. Vi er et team bestående af sygeplejersker, psykiatri- og sundhedsassistenter samt pædagoger. Vi anser det tværfaglige samarbejde for at være væsentligt og nødvendigt. Vi arbejder med sygeplejedokumentation i det elektroniske patientjournalsystem Cosmic. Vi afholder løbende temadage, træner konflikthåndtering og deeskalering, ligesom vi hver 14 dag har et tilbud om supervision.

Vi tilbyder:

 • God introduktion med mentorordning, gode kolleger og et arbejdsklima i udvikling
 • Et innovativt og aktivt fagligt miljø med bl.a. undervisning supervision og refleksion
 • Et særligt tilrettelagt udviklingsforløb for dig, hvis du er ny i psykiatrien
 • Medlemskab af en aktiv personaleforening
 • Kurser samt muligheder for efter - og videreuddannelser for fastansatte

Vi søger dig, der:

 • Har autorisation som sygeplejerske
 • Har interesse for psykiatrisk sygepleje og kvalitetsudvikling
 • Er fleksibel og omstillingsparat
 • Har gode samarbejdsevner og lyst til at lære fra sig
 • Er god til at etablere relationer og patientkontakt
 • Er pligtopfyldende, robust og engageret
 • Bidrager til det gode arbejdsmiljø

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl                 

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=20-435

Startdato: 1. februar 2022.

Ansøgningsfrist: 31. januar 2022.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Oversygeplejerske Ann Birkekær på telefon +299 547516 efter kl 12.00 dansk tid eller på mail: abkj@peqqik.gl.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram her:

Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia