sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Peqqissaanermut ikiorti Paamiuni utoqqaat illuani Puilasunnguiani, pleje afdelinngimi / Sundhedshjælper til Utoqqaat illuat Puilasunnguit, pleje afdeling. Paamiut

Kommuneqarfik Sermersooq

Paamiut
Ikkunneqarpoq: 23-11-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 03-12-2023
Suliffissamut ID normut: 331583420
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allat
Atorfiup taaguutaa: Social- og sundhedshjælper
Misilittakkat - Annertunerusumik: Omsorgsarbejde, Samarbejde
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Kommuneqarfik Sermersooq / isumaginninnermut & suliffeqarnermullu Ingerlatsivik/ utoqqaarnik sullissivik

 

Utoqqaat illuat Puilasunnguit piaartumik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut peqqissaanermik ikiortimik pissarsiorpoq.

Utoqqarnik qanigisaasut qanimut oqaloqatigisarlugit sullissinissaq pimooruppiuk? Piumassusiliuit inuttullu ajunngitsumik eqqarsartartuuit piginnaasannik timitaliisinnaanikkut utoqqaat pitsaasumik tungiorneqarnerannik paaqqutarineqarnerannillu kinguneqartitsisinnaasoq? Ilinniarsimanngitsunullu ilinniartitsisinnaasutut/ikorfartuisinnaasutut imminut isigiguit Paamiuni Puilasunnguani peqqissaanermik ikiortiitut atorfik tamatumunnga periarfissaqarluarpoq.

 

Puilasunnguit

 

Puilasunnguit utoqqarnik paaqqutarinniffiusoq 22-inut inissaqarpoq.

Sulisut ilaatigut ima katitigaapput: Aqutsisoq,tullersorti, sammisassaqartitsivimmi aqutsisoq, allaffimmioq ataaseq,teamkoordinator-it marluk, Sundhedsassistenti ataaseq, peqqissaanermi ikiortit, peqqissaanermi-isumaginninnermilu ikiorti, ilinniarsimanngitsut arlallit, igaffimmi aqutsisoq, igaffimmi assistentit, igaffimmi ikiortit, oldfrue ataaseq, eqqiaasullu. Paaqqutarinninnermik sulialinnik ilinniarsimasunik amerlanerusunik atorfinitsitsinissaq siunertaavoq.

Juni qaammat 2019 utoqqarnik paaqqutarinniffik 22-nut inissalik ulluunerani utoqqarnik sullissivittalik naammassineqareerluni nutserfigineqarsinnaanngussaaq.

Peqqissanermik ikiorti aaqqissuussaanikkut pisortap ataani inissisimassaaq.

 

Atorfiup imarisaa:

Peqqissanermik ikiortimik utoqqaat najugaqartut peqatigalugit pitsaasumik tungiusumillu-pitsaassutsip kiisalu paaqqutarinninnerup inerisartuarneqarnissaata pingaarnerpaatut salliunneqartuarnissaanut suleqataasussamik pissarsiorpugut.

Isumarput naapertorlugu najugaqartut inuunerissusaannut toqqaannartumik sunniuteqartarmat piginnaasanik inerisaanermik qitiutitserusunnermik, suliffimmik nuannarinninnermik, aalajaassutsimik ataqatigiinnermillu kissaateqarluta inerisaaneq ingerlapparput. Taamaammat najugaqartunut iluaqutaasussamik ilinniakkat akimorlugit nutaaliortitsisumik inerisaasumillu qanimut suleqatigiinnermik avatangiiseqarluni sulinissaq kissaatigaarput.

 

Illit pillutit naatsorsuutigisagut:

·Peqqissaanermik ikiortitut  ilinniagaqarsimassasutit

·Utoqqarnik, sammisassaqartitsinermilu suliassanik misilittagaqartutit

·Utoqqarnik najugaqartunik innuttaasunillu sullissaqarusuttutit soqutiginnittutillu.

·Ilinniagaqassutsikkut piginnaasaqarluartuunissat iliuusissanillu toqqaaninni isorisannik paasisaqarusussuseqarnissat

·Ilinniakkat akimorlugit suleqatigiinnermut piginnaasaqarluartuunissat

·Ilinniartunut sulinermik sungiusaasuunissat.

·Avatangiisinik pitsaasunik, isumassarsiullaqqissutsimik, isumassarsititsisinnaanermik inerisarfiusunillu pilersitseqataanissat

·Aalajaatsoq, pitsaassutsimik pingaartitsisoq immikkuualuttullu ilanngullugit maluttarissoq

·Uippakajaarani arlariinnik suliaqarsinnaasoq

·Nammineerluni sulisinnaasoq, akisussaassuseqartoq sullissiumatoorlu

·Sulianut atatillugu sungiussilluarsimasoq ataavartumillu suliat agguataarneqartarnerannik nalimmassaalluarsinnaasoq.

·Ulloq ulapaarfiugaluarpalluunniit ukkatarinnilluarsinnaasoq ataqatigiissitsilluarsinnaasorlu.

·Nukittooq pilersitsiniallaqqissoq inissaqartitsiuartoq piumassuseqarluartorlu

·Sulianik naammassinninniarluni ingerlatsinermut ineriartortitseqataalluni pitsanngorsaaqataalluni peqataalluartartoq

·Atituumik suleqateqarluarsinnaasoq

·Suliffissanni tamani sulisinnaassasutit sapaatip akunnerata naanerani allortarlugit.

·Marlunnik kalaallisut qallunaatullu oqaaseqartuuguit iluaqutaassaaq, piumasaqaataanngilarli.

 

Neqoroorutigaagut:

 

·Atorfik imarisamigut annertuumik sunniuteqarfigineqarsinnaasoq

·Atorfik pillugu pitsaasumik paasissutissinneqarnissaq

·Inuttut ilinniakatigullu inerisarnissamut periarfissagissaarneq

·Suliaq unammilligassalik suleqatit pitsaasut peqatigalugit ingerlanneqartussaq

·Suliassaqarfiup iluani annertuumik akisussaaffeqarneq aalajangeeqataasinnaanerlu

·Ilinniakkat akimorlugit suleqatigiinneq

Sap.ak. nal.ak. suliffiusartussat: 40, ullukkut unnukkullu nikerartumik. Weekend allortarlugu suliffiussaaq.

 

Pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaat:


Atorfik una pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik pissarsinissamut inatsit naapertorlugu pisussaatitaaffeqarpoq. Inatsit naapertorlugu kommune pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik pissarsippat atorfinitsitsineq aatsaat pisinnaavoq. Taamaammat maluginiaqqussavarput atorfininnissamut isumaqatigiissusiortoqarsinnaammat kommune pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik Politiinit aatsaat pissarsereerpat.

 

Akissaatinut atorfinitsitaanermullu tunngatillugu atugassarititaasut:

Akissarsiaqarnermut atorfinitsitaanermullu atugassarititaasut Namminersorlutik Oqartussani isumaqatigiissut atuuttoq, atorfininnerup nalaani Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu pineqartup isumaqatigiinniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit atuuttut naapertorlugit.


Atorfinititsineq qaammatini pingasuni misiliutitaqassaaq
.

 

Inissaq:


Atorfik inissaqartitsivoq, taamaattumik qularnaveeqqummut ineqarnermullu, atuinermut il. il. akiliisoqartassaaq matumani Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kommunillu Kalaallit Nunaanni illuutaannut ineqarnermut akiliuteqartarnermut maleruaqqusat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit akiliisoqartassaaq. Atorfineqqarnermi sulisutut ataavartumik initaarnissamut innersuussisoqarsinnaanngippat, sulisumut utaqqiisaasumik ineqartinneqarsinnaasoq inimik vakantboligmik neqeroorfigineqarsinnaavoq, siuliani taaneqartoq naapertorlugu ineqarnermut, atuinermut il akiliuteqartoqartassaaq. Ineqarnermut atuinermullu akiliutigineqartartut pillugit annertunerusumik paasisaqarusukkuit 
www.iserit.gl qimerloorneqarsinnaavoq.

Sulilernissamut piffissaliussaq sulisutut ataavartumik initaarnissamut neqeroortoqarnissaa qaqugukkut pissanersoq apeqqutaajumaarpoq. Inatsisit atuuttut tunngavigalugit sulilernissamut atatillugu angalasoqassappat angalaneq akilerneqassaaq aammalu pisattat tikinnissaannut akiliunneqartussaalluni.

 

Atorfiniffissamut angalanissaq:


Atorfinitsinneqarnermilu, atorfeqarfissamut angalatinneqarnermut atasumik, pequtinik atorfeqarfissamut nutserinermi, atorfinittoq akiliunneqassaaq. Aammalu atorfimmiit tunuarnermi, angalanissamut/nutsernissamut akiliunneqarneq aatsaat pisinnaavoq, ukiuni pingasuni imaluunniit amerlanerusuni atorfeqareersimanerup kingorna.

 

Annertunerusumik paasisaqarusukkuit:

Atorfik ilinnut soqutiginaateqarpat atorfik pillugu tassungalu tunngasumik suliassat itinerusumik paasisaqarfigerusukkukkit uunga saaffiginninnissannut tikilluaqqusaavutit: Immikkoortortami pisortaq Tanja Møller, oqarasuaat +299 367666 imaluunniit e-mail: tjml@sermersooq.gl

 

Qinnuteqaat:

Qinnuteqaat qulequtserlugu Atorfiup ilisarnaataa 1073-23 -mik, ilinniagaqarsimanermut uppernarsaat siornatigullu sulisimanermut uppernarsaatit qinnuteqaammut ilanngullugit, qinnuteqaateqarnissamut piffissarititaasup qaangiutinnginnerani qinnuteqartoqassaaq.

 

Imatut qinnuteqaateqassaatit:

Atorfik qinnuteqarfigerusutat takugukku, uagutsinnut qinnuteqaammik nassiutissavat nittartagarput aqqutigalugu. Atorfimmut qinnuteqarfiginiakkannut link-i, atorfimmi inuttassarsiorneqartumi takusinnaavat.

 

Malugiuk: 


Qinnuteqaatit pappilissatigut mailikkulluunniit tiguneq ajorpagut, inussiarnersumik qinnuteqaatit nittartagaq aqqutigalugu nassiuguk.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia