sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Immikkoortortami aqutsisoq Angerlarsimaffik Uulineq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 18-11-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 10-12-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82973833
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen


Angerlarsimaffik Uulineq er en døgninstitution for børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser. Institutionen er placeret på fire adresser i Nuuk. Afdelingslederstillingen er ledig på afdelingen Nigerleq, som er en afdeling med én voksen beboer, som har brug for meget støtte. Der er tilknyttet otte ansatte til afdelingen.
Ledelsen på Angerlarsimaffik Uulineq består af forstander, souschef og tre afdelingsledere.

Afdelingslederen har ledelsesansvar ift. personale og driften af afdelingen i samarbejde med den øverste ledelse.
Afdelingslederen har skiftende bagvagtsfunktion i samarbejde med ledelsen. 

Kvalifikationer:

  • Pædagogisk uddannelse eller lignende ex. Sundhedsassistent
  • Supplerende og relevante kurser og efter-/videreuddannelse
  • Teoretisk og praktisk viden om institutionens målgruppe
  • Administrative kompetencer
  • Gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner

For yderligere information kan fg.forstander Karen Larsen kontaktes på tlf. +299 342611 eller kkst@nanoq.gl.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 46

 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia