sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske, vikariat fra 06.12.2021, Qasigiannguit Sundhedscenter, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 19-10-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-11-2021
Suliffissamut ID normut: 330874841
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vi søger en sygeplejerske i et vikariat fra 6. december 2021 og frem.

Qasigiannguit ligger i Region Disko i Nordvestgrønland. I regionen ligger også 3 andre byer og 8 bygder. Sundhedsvæsnet består af sygehuset i Aasiaat, sundhedscentrene i Qasigiannguit og Qeqertarsuaq, sygeplejestationen i Kangaatsiaq og bygdesundhedsklinikker i bygderne. I Qasigiannguit bor der ca. 1100 indbyggere, og i hele regionen bor der ca. 6.800 indbyggere.

Sundhedscentrene i regionen er lægebemandet døgnet rundt.

Det er ikke et krav, at man skal være grønlandsk-talende, der vil være tolkebistand, når det er nødvendigt for patientkontakten.

Sundhedscenteret i Qasigiannguit varetager mange forskellige opgaver og har følgende funktioner:

 • Lægekonsultation
 • Sygeplejerskekonsultation
 • Sengeafsnit med 5 sengepladser til akutte patienter - fortrinsvis til kortere indlæggelser. Der er afdelingsmedhjælpere til stede hele døgnet
 • Apotek, som varetages af sygeplejersker og sundhedsassistenter – medicin er gratis i Grønland og sundhedsvæsnet har apoteksfunktion
 • Laboratorium, som betjenes af sygeplejersker og sundhedsassistenter efter oplæring
 • Røntgenrum, som betjenes af portører
 • Veneria, Livsstilsambulatorie, Sundhedspleje og Svangreambulatorie som varetages af sundhedsassistenter

Vi tilbyder:

 • Sundhedsfaglige opgaver, der spænder bredt og omfatter alle slags patientkategorier
 • Godt samarbejde med sygehuset i Aasiaat, som bidrager med faglig sparring og som modtager dårlige patienter, når det er nødvendigt
 • En god introduktion

Vi søger dig, der:

 • Har mod på at indgå i de mange forskellige opgaver
 • Er selvstændig, ansvarsfuld og handlingsorienteret
 • Sætter pris på nye udfordringer og er fagligt velforankret
 • Er engageret, god til at lytte, fleksibel og har humor

Om os:

 • En lille arbejdsplads med tæt samarbejde tværfagligt
 • Mulighed for at arbejde bredt med sygeplejen
 • Qasigiannguit er en dejlig lille by, som byder på flot natur og friluftsliv
 • Du vil sammen med afdelingssygeplejersken og sundhedsassistenten indgå i vagtberedskabet med rådighedsvagt fra hjemmet (fast rul ca.10 vagter pr måned) og dagvagt hver 3. weekend

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl             

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-409

Startdato: 6. december 2021

Ansøgningsfrist: 15. november 2021.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionssygeplejerske Suzanne Rasch på tlf. (+299) 894271 eller på e-mail: SZRA@PEQQIK.GL, eller Afdelingssygeplejerske Lotte Reimer på tlf. (+299) 914518 eller mail: LPIR@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram her:

Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia