sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Tasiilaq entreprenørfirma

Atorfik ikkussara / Mit Job

Tasiilaq entreprenørfirma

Tasiilaq
Ikkunneqarpoq: 16-06-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 14-09-2022
Suliffissamut ID normut: 331206440
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Aqutsineq, Akunnittarfik & neriniartarfik, Eqqiaaneq, Allat
Atorfiup taaguutaa:
Misilittakkat - Annertunerusumik: Afdeling (1) 2 - 5 medarbejdere, , Altmuligmand
Oqaatsit:
Danskisut Paasisinnaavakka
Tuluttut Atuarneq/ oqalunneq

Overskrift…


Kort forklarende tekst omkring jobbet…

Lidt om virksomheden Entreprenørfirma - Cafedrift  - Udlejning af lejligheder.…

Arbejdsområdet omfatter:
 • Overvågning af medarbejdere….
 • Tilbagemeldinger til…
 • Rådgivning af...
 • Udvikling, kvalitetssikring og dokumentation….
 • Revidering af…
 • Samarbejde med…
 • Udarbejdelse af arbejdsplaner…
 • Planlægning af. Driften..
 • Varetagelse af Timer - ugeseddler…

Noget om arbejdet (selvstændigt, udfordrende…)…

Kvalifikationer:
 •  
 • Erfaringer fra ligende job…
 •  
 • (Økonomisk) indsigt….
 • Erfaring med.personale..
 • Erfaring med EDB …
 • .
 • Arbejdstiden er …40 timer pr. uge.

Løn og ansættelsesforhold:
(Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.)

Bolig
(Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.)

Ansøgningsfristen er d. 01.07.2022 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt hurtigst muligt.

Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte: (indsæt navn, mobil/tlf, e-mail) (Ønsker du yderligere information om Grønland, kan du læse mere på www.nanoq.gl, under rekruttering.)

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffeqarfimmit ataatsimit suliffissat allat