sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske til sengeafdelingen, vikariat, Sisimiuts Regionssygehus, Grønland (22-429)

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 23-11-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 13-12-2022
Suliffissamut ID normut: 331415961
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vi søger en glad kollega til ansættelse: 13. januar til 28. februar 2023.  

Regionssygehusets sengeafdeling har plads til 19 patienter og vores spændende arbejder rummer en bred vifte af forskellige medicinske og kirurgiske tilstande. Alt fra den spæde nye begyndelse fra fødslen til livets sidst stund. Derudover varetager vi skadestuefunktionen for Sisimiut og de tilhørende bygder i vagterne - der er altså aldrig et kedeligt øjeblik på vores arbejdsplads.

Stillinger er i treholdskifte og med weekendarbejde hver anden weekend.

Der er rig mulighed for at kunne udnytte fridagene til vores naturskønne land.

Vi tilbyder:

 • Grundig introduktion.
 • Spændende hverdag med udfordrende opgaver.
 • Et godt kollegaskab med godt tværfagligt samarbejde.
 • Selvstændigt arbejde med gode muligheder for sparring hos kollegaer.

Vi søger dig, der:

 • Har bred viden og erfaring med sygeplejen.
 • Er nysgerrig og motiveres af udfordringer.
 • Har gode samarbejdsevner og er fleksibel.
 • Kan arbejde selvstændigt.
 • Der har humor og glimt i øjet.

Om os:

 • Vi har et godt kollegialt sammenhold. Gode til at modtage nye personale.
 • Engagerede og motiverede kolleger i en fin blanding af forskellige kompetenceniveauer.
 • Der er aldrig 2 dage ens.

Regionssygehus Sisimiut har ca.73 ansatte og 19 sengepladser og som fungerer som en kombination af lægepraksis og skadestue med mulighed for indlæggelser. Vi har også en velfungerende primærsektor afdeling.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk           

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse: Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske:

ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

Bolig:

der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning: 

se stillingsopslaget her og søg online:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=22-429

Startdato: 13. Januar 2023

Ansøgningsfrist: 13. december 2023

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt:

information om stillingen kan indhentes ved: Led. Reg. Spl. Arnannguaq Lennert e-mail: arle@peqqik.gl telefon (+299) 86 42 11

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia