sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Planlægger

Kommune Kujalleq

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 07-06-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-06-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-83694977
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Ingeniøri & pinngortitalerineq, Allaffik & allaffissorneq

Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfimmi pilersaarusiornermut sulisoq


Kommune Kujalleq pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfimmi pilersaarusiornermut sulisumik augustip aallaqqaataat 2022-mi imaluunniit isumaqatigiinnikkut atorfinittussamik pissarsiorpoq.


Kommune Kujalleq, Kalaallit Nunaanni kommunit kujallersaat pilersaarusiortartumik kajumissusilimmik pissarsiorpoq.


Kommunimiipput illoqarfiit pingasut, Qaqortoq, Narsaq Nanortalillu, nunaqarfiit aqqanillit kiisalu savaateqarfiit nunaateqarfiillu 37-t - innuttaasut katillugit 7.000-it missaanniillutik. Kommune Kujalliup ingerlaavartumik ineriartortinneqarnissaani pilersaarusiornermut pisortanngortussaq pingaarutilimmik inissisimasussaavoq. Kommunimut pilersaarutinut nunaminertanullu tunngatillugu tigusariaannanngorlugit piareersariikkanik qulakkeerinnissaq kissaatigaarput.

Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfiup suliassai tassaasinnaapput nunaqarfittatsinni pilersaarusiat minnerusut imaluunniit illoqarfiit ilaanni pilersaarusiat imminnut ataqatigiittut.


Suliassatit akisussaaffitillu pingaarnerit tassaassapput:

 • inuussutissarsiutinik, takornariartitsinermik pilersaarusiornermillu ineriartortitsinermi pilersaarusiornerit peqataaffigissallugit
 • suliassaqarfinni assigiinngitsuni kommunimut pilersaarusiamut ilassutit (piffinnut pilersaarutit) suliarisassallugit
 • innuttaasut, entrepenørit, siunnersortit kiisalu Namminersorlutik Oqartussat oqaloqatigalugit paaseqatiginiartassallugit
 • suleqatitit peqatigalugit suliat pillugit siammasissumik oqalliseqatigisassallugit aamma
 • pilersaarusiornikkut suliassat aaqqinniarneranni pitsaasumik suleqataaneq


Ilinnut neqeroorutigisinnaasavut:

Ingerlatsivik siammasissunik sulisulik, tassa sulisut 13-it suliatigut, ilinniakkatigut inuiaassutsikkullu assigiinngissitaaqisunik tunuliaqutallit. Suliffeqarfik pitsaasoq pilersinniarlugu ingerlatsivimmi sulinikkut pitsanngorsaaniarsariuarpugut. Ingerlatsivik nammineq illutaqarpoq Qaqortup qeqqani kommunip allaffianut ungasinngitsumiittumi.


Suliatigut tunuliaquttatit:

 • sanaartukkanik titartaasartutut, illoqarfimmik pilersaarusiortutut assigisaannilluunniit naleqquttumik ilinniagaqarsimasutit
 • kommunimi pilersaarusiornermik misilittagaqartutit aammalu politikkikkut suleriaatsit paasisimallugillu ilisimasaqarfigigitit
 • suliniutit assigiinngitsut qassiit namminersorlutit suliarisinnaagitit, tamatumanilu pilersaarusiat ataasiakkaat eqqarsaatigalugit inuttaasunik, soqutigisaqaqatigiinnik attuumassuteqartunillu allanik peqataatitsisarlutit
 • oqaloqatigininnermik aallaaveqartartutit, suliffiup iluani avataanilu kiisalu attaveqatigiinnut siammasinnerusunut suleqataasinnaallutit
 • suliamut tunngasut inuinnarnut ingerlateqqinnissaannik nuannariseqarlutillu pikkorissuusutit aammalu qarasaasiatigut atortorissaarutinik nalinginnaasunik atuisinnaasutit
 • kommunimut pilersaarummut ilassummi erseqqissumik paasineqartumillu allassinnaallutillu, assitalersuisinnaallutillu titartagartalersuisinnaasutit
 • atortorissaarutit assigiinngitsut sumiiffinni paasissutissanik katersuiviit (GIS) paasissutissanillu siammarterutit ilisimasaqarfigalugillu misilittagaqarfigigitit
 • nutaaliorsinnaasutit, peqqissaartuullutit, aaqqissugaasumik sulisarlutit nammineq suliannut aammalu immikkoortortaqarfiup suliaanut ingerlasunut malinnaasinnaasutit
 • suliarisartakkavit avataatigut suliassanik tigusinissamut kajumissuseqartutit
 • qiimasuusutit aammalu suleqatit kulturikkut assigiinngitsunik tunuliaqutallit suleqatigilluarsinnaagitit
 • immaqa kissaativut tamakkerlugit naammassisinnaanngikkaluarlugit pisariaqarnerali naapertorlugu nutaanik piginnaasaqalernissamut kajumissuseqartutit
 • Innuttaasunut attaveqarneq eqqarsaatigalugu qinnuteqartut kalaallisut danskisullu piginnaasaqarluartut salliutinneqassapput, tamatumalu saniatigut tuluttut oqaatsit qaffasissumik atorsinnaanissaat naatsorsuutigineqarpoq.


Atorfeqarnermi akissarsiatigullu atugassarititaasut:

Qinnuteqartup isumaqatigiissutai atuuttut naapertorlugit atorfeqartitsisoqarlunilu akissarsiaqartitsisoqassaaq.


Atorfimmut atatillugu inissaqartitsisoqarpoq, taamaattumik kommunip illuutaani attartortutut qularnaveeqqummut ineqarnermullu, atuinermut il. il. malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit akiliisoqartassaaq. Atorfininnerup nalaani atorfimmut atasumik inimik innersuussisoqarsinnaatinnagu sulisut atorfimmut atasumik ineqarnissaminnik tunineqarsinnaatitaasut utaqqiisaasumik ineqarnissaminnut neqeroorfigineqartassapput. Utaqqinissaq naatsorsuutigineqassaaq.


Atorfininnermi angalanermut pequtillu nassiunnerinut malittarisassat atuuttut naapertorlugit sulisitsisoq akiliussissaaq.


Atorfik pillugu erseqqarinnerusumik paasisaqarusukkuit uunga saaffiginnissinnaavutit: ingerlatsivimmi pisortaagallartoq Josef Kreutzmann oqarasuaat (+299 645400) imaluunniit e-mail: seot@kujalleq.gl


Qinnuteqaat pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaat, ilinniagaqarsimanermut paasissutissat suliffigisimasallu nalunaarsornerat soraarummeersimanermit uppernarsaatit assilineri il.il. PDF-filinngorlugit kommunip nittartagaatigut tunniunneqariissapput kingusinnerpaamik junip 28-ianni 2022.


MALUGIUK: Qinnuteqaatit pappilissatigut e-mail-ikkulluunniit tiguneq ajorpagut, inussiarnersumik qinnuteqaatit PDF-fil-inngorlugu nittartagaq aqqutigalugu nassiunniunneqassapput.


Inuit peqqinnerulernissaat aallukkumallugu kommunimi sulinerup nalaani pujortartoqartannginnissaa Kommune Kujallermiit atuutsinneqalerpoq. Tamanna 2018-imi ukiortaamiit eqqunneqarpoq. Paasissutissat sukumiinerusut pissarsiariumagaanni Sulisoqarnermut Immikkoortortaq attavigineqarsinnaavoq

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia