sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Atuagaateqarfimmi pisortaq

Kommune Kujalleq

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 07-06-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-06-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-83694666
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet, Kontor og administration

Ledende bibliotekar

GENOPSLAG:


En stilling som Ledende bibliotekar til Det Gule Bibliotek i Qaqortoq er ledig til besættelse 01. august 2022 eller efter nærmere aftale.


Stillingen hører under forvaltningen for daginstitutioner, Uddannelse, Beskæftigelse samt Kultur og Fritid og referer til forvaltningschefen.


Bibliotekets normering er foruden ledende bibliotekar, 2 deltidsbibliotekarer.


I Qaqortoq betjener biblioteket følgende uddannelsesinstitutioner: GU-studerende, decentral uddannelse, folkehøjskole, Majoriaq elever, folkeskolens elever samt børnehaver, vuggestuer, aldersintegrerede institutioner, fritidshjem og fritidsklub.


Ledende bibliotekars arbejdsområde er bl.a.:

 • Leder af biblioteket i Qaqortoq
 • Vejlede borgerne
 • Ansvarlig for daglig drift og budget
 • Betjening af borgere og lånere
 • Ansvar for kommunens biblioteker
 • Revidering og vedligeholdelse af bøger
 • Praktiske pligter i selve bygningen
 • Ansvarlige for bibliotekssystem (Cicero); herunder opdatering og administration af informationsressourcer
 • Arrangerer og afholder arrangementer i tilknytning


Vi forventer, at du:

 • er uddannet bibliotekar
 • God til at vejlede og formidle oplysninger skriftligt og mundtligt
 • Vil være med til at udvikle Sydgrønlands folkebibliotek
 • har lyst til at engagere dig i grønlandsk kultur og samfundsforhold og til at leve i et tosproget samfund
 • Ser folkebibliotekets rolle som en aktiv organisator og deltager i kulturelle arrangementer i kommunen
 • er selvstændig med gode samarbejdsevner
 • så vidt muligt dobbeltsproget


Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.


Løn og ansættelsesvilkår i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Ude fra kommende kan der stilles personalebolig til rådighed, hvortil der betales husleje m.m. efter gældende regler. Ligesom der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning – og efter mindst 3 års ansættelse - fratrædelse og bohaveflytning ifølge gældende regler.


Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til forvaltningschef Jesper Ryttov telefon 64 54 61 jert@kujalleq.gl


Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilag kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser mv. uploades med PDF-fil, skal være i hænde via kommunens hjemmeside senest den 28. juni 2022.


BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller e-mails, send venligst din ansøgning med PDF-fil elektronisk ved stillingsopslaget.


”Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen”

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia