sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk

Tusass aallakaatitsinermi immikkoortortaqarfiup pilersaarusiornermi ingeniørissarsiorpoq

Tusass A/S

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 14-12-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 19-05-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85177081
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq, IT & tusagassiuutit
Attaveqarfissamut paasissutissat

Tusass A/S

 
Oqarasuaat

Nunatsinni atortulersuutinik ineriartortitseqataarusuppit? 

Suliffeqarfimmi sunniuteqarluartumi ingerlatseqataarusuppit, pilerinartumillu suliffeqarlutit?

Pilersaarusiornermut ingeniøri akisussaaffigai immikkoortortaqarfiup pisortaa qanimut suleqatigalugu aallakaatitsinerup iluani periusissiami anguniakkanik pilersaarusiornissaq. Pilersaarusiornermut ingeniøri suliniutinik aqutsisut, teknikkimut immikkoortortaqarfiit kiisalu immikkoortortaqarfiup pisortaa peqatigalugit aallakaatitsineq ineriartortsinnissaanut akisussaasuuvoq.

Pilersaarusiornermut ingeniøri suleqatigiissitaq sinnerlugu, sinaakkutit naapertorlugit suliniutinik aqutsinissaminut pisinnaatitaavoq. Pilersaarusiornermut ingeniøri suliniutit ilusilersornerini piviusunngortitsinermilu qitiusumik atorfeqassaaq.


Suliassatut pingaarnerit tassaapput:

 • Suliniutit anguniakkallu ukkatarisassanut pilersaarusiorneq
 • Aallakaatitsinermi pilersaarutit suliniutinut aningaasat ukiumut isertitassat atugassallu missingissorneri, suliniutinilu aningaasartuutinik aqutsineq.
 • Aallakaatitsinermi ilaatigullu T&I-mi teknikkikkut (qaammataasat, radio imaatigullu kabelini teknologii) misissueqqissaarnernik suliaqarneq.
 • Navianarsinnaasunik aqutsineq, taassumalu ataani ataatsimut pilersaarusiani navianarsinnaasunik isumaginninneq.
 • Ataatsimoortumik pilersaarusiami suliniutini siuariartornermilu killiffinnik nalunaarusiorneq.
 • Ataatsimoortumik pilersaarusiornissamut teknikkikkut immikkoortortaqarfinnit tamanit paasissutissanik katersineq. Taassumalu ataani ’Problem management’-mi aaqqiineq, RCA ilaatillugu Operationsimiit misissueqqissaarneq.  
 • Pitsaassutsinik aqutsineq qulakkeerinninnerlu.

Naatsorsuutigaarput:

 • Ingeniøritut assigisaanilluunniit ilinniarsimanissat, aallakaatitsinerulluunniit iluani teknikkikkut paasisimasaqarluarnissat.
 • Atorfimmi assingusumi (oqarasuaateqarnermiusinnaavoq) ukiuni arlalinni misilittagaqarnissat – ilinniakkamilluunniit naammassinneqqammeruit, piukkunnaateqaruillu tusarfigerusuppatsigit.
 • Suliniutinik aqutsinermik misilittagaqarnissat takorloorparput.
 • Attaveqaqatigiinneq suleqatinillu aqutsineq pikkoriffigaatit.
 • Aaqqissuulluakkamik suleriuseqarputit, tunniusimasuullutit naammassisaqarusuttuullutillu.
 • Misissueqqissaallaqqipputit piviusullu tunngavugalugit suliaqartarlutit.
 • Suliassat amerlasuut ataatsikkut suliarineri nuannaraat, avatangiisinilu allanngorartuni unammillernartut anigorsinnaallugit.
 • Qallunaatut tuluttullu oqalussinnaavutit – Kalaallisoorsinnaaneq iluaqutaassaaq piumasaqaataananili.


Naatsorsuutigisinnaavat:

Avatangiisini allanngorartuni atorfik pissanganartoq unammillernartorlu, suleqatit piginnaasallit suliaminnik pitsaasumik tunniussinissaminnut pimoorussisut. Atorfimmi sulianut tunngatillugu inuttullu sunneeqataanissannut periarfissaqarputit.

Apeqqutit:

Soqutiginnikkuit paasisaqarnerorusullutillu immikkoortortaqarfimmi pisortaq attavigisinnaavat, Kim Hammond Zinck oqarasuaat +299 389494.

Qinnuteqaatit oqaloqatiginninnerillu: 

Qinnuteqaatit e-mailikkut tiguneq ajorpagut. Taarsiullugu ugguuna nassiuguk.

Qinnuteqaatit tulleriiaarneqassapput.

Tusass:

Takorluukkap ´Tusassip nunarsuup sinnera qaninnerulersippaa – uagullu immitsinnut qaninnerulersilluta’ ataani suliffeqarfiup sulisui 350-t missaanniittut suleqatigiillutik Kalaallit Nunaat tamakkerlugu attaveqaqatigiinnermut atortulersuutit nutaaliaasut pilersillugillu qulakkeertarpaat.

Uani paasisaqarnerugit

www.tusass.gl


Qinnuteqaaternut allakkianik ilanngussinngilatit. Taamaakkaluartoq qinnuteqaatit nassiunniarukku "Ok" tooruk, imaluunniit "Taamaatiguk" tooruk aammalu qinnuteqaqqilinnginnarni allakkiat ilanngutikkit.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia