sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Dygtig lægesekretær til Klinisk Sekretariat, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk 24-181

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 11-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 14-05-2024
Suliffissamut ID normut: 331588813
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq, Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Lægesekretær
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Økonomi), Ikke angivet (Kontor og administration), Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Human Resources), Ikke angivet (Administration)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Nu er der en chance, for at få en spændende stilling som lægesekretær i medicinsk område og gerne en lægesekretær med erfaring, på det kirurgiske område.
Tiltrædelse 1. juli 2024.

Fokus vil være:

 • Øget patientsikkerhed ved transskribering af diktater ved lægenotater, herunder sikring af patientforløb
 • Optimering af arbejdsgange
 • Sikre, glatte og smidige forløb.
Vi tilbyder:
 • En hverdag med meget afveksling
 • Medindflydelse omkring at sikre et højt informationsniveau og et godt kollegialt samarbejde
 • Stor snitflade med samarbejde på tværs af afdelinger
 • Tjenestebolig
 • En aktiv personaleforening, der arrangerer sejlture, sammenkomster m.v.
Vi søger dig, der:
 • Er udlært lægesekretær
 • Har et kendskab til IT og Office-pakken
 • Gerne er dobbeltsproget grønlandsk/dansk, dog ikke et krav
 • Har gode danskkundskaber, som er et krav
 • Har et godt sprogøre, da al notatskrivning foregår digitalt
 • Kan bevare roen, også når tingene går stærkt
 • Er stabil, fleksibel og omstillingsparat
 • Har kendskab til Grønland og den grønlandske infrastruktur, men ikke et krav.
Om os:
 • Forløbskoordineringen er en faglig bred arbejdsplads, hvor vi arbejder med samtlige medicinske og kirurgiske specialer
 • Klinisk Sekretariat er organisatorisk placeret som en del af Forløbskoordineringen på Dr. Ingrids Hospital
 • Afdelingen består aktuelt af 10 lægesekretærer, hvor der ofte er elever og Sundheds administrative Koordinator / SAK praktikanter samt en afdelingsleder
 • En arbejdstid mellem kl. 08:00 – 16:00 på alle hverdage, derudover vil der være vagtordninger hver 4-6 uge på søn- og helligdage
Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.
Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.
Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl
I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.

Bolig
Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.gjob.gl
Startdato: 1. juli 2024, eller efter aftale
Ansøgningsfrist: 14. maj 2024. Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt
Information om stillingen kan indhentes ved Afdelingsleder, Sofia Rossen, på tlf. (+299) 34 43 50 eller ved e-mail: SROS@peqqik.gl
Der er mulighed for fremsendelse af Stillings- og Funktionsbeskrivelse.
Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram
Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen
Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.
Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.
Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.
Ansøgningsfrist: 14. maj 2024
Søg denne stilling

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia