sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Afdelingssygeplejerske, Medicinsk afdeling M1, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 03-03-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 25-03-2021
Suliffissamut ID normut: 330538615
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

En stilling som afdelingssygeplejerske på Medicinsk afdeling M1 er ledig til besættelse 1. maj 2021 eller efter aftale. 

Medicinsk afdeling på Dronning Ingrids Hospital har to sengeafsnit, M1 og M2, der modtager medicinske patienter fra hele Grønland. Vi modtager patienter til udredning, diagnosticering, pleje og behandling samt rehabilitering og palliativ pleje. Begge afsnit modtager både akutte og planlagte patienter.

Lige nu er afsnittene slået sammen og der er oprettet et Corona observationsafsnit med 5 senge, men vi skal hurtigt kunne indrette to adskilte afsnit et epidemiafsnit og et Corona observationsafsnit på i alt 11 sengepladser. I Grønland har vi været heldige, og indtil nu kun haft en enkelt patient indlagt med påvist COVID-19. Hvordan fordelingen mellem medicinske patienter og COVID-19 patienter ser ud om 1 måned, ved vi ikke præcist, det afhænger af hvordan COVID-19 udvikler sig i Grønland.  Men vi håber, vi kan få afdelingen opdelt igen i to afsnit i løbet af forår/sommeren 2021 i takt med alle bliver vaccinerede. 

Du vil som leder indgå i et lederteam, der består af en ledende overlæge, en ledende oversygeplejerske og 3 afdelingssygeplejersker. Vi har i ledelsesteamet et meget tæt samarbejde og sparring omkring ledelse og udvikling af afdelingen. 

De to medicinske sengeafsnit er normeret til 26 sygeplejersker og 14 sundhedsassistenter. Vi har følgende subspecialer: infektionsmedicin, onkologi, gastroenenterologi, nefrologi og kardiologi.    

Til afdelingen er knyttet klinisk uddannelsesansvarlig, TB sygeplejersker og onkologiske sygeplejersker. 

Vi tilbyder:

 • En stilling med mange opgaver og udfordringer
 • En god introduktion til et bredt fagligt spektrum
 • En afdeling hvor der forventes at ske en kontinuerlig udvikling i arbejdsopgavernes art og omfang
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Et tæt samarbejde med de øvrige ledere i medicinsk afdeling
 • Medlemskab af en aktiv personaleforening

Vi søger dig, der:

 • Har bred erfaring indenfor det medicinske speciale
 • Har engagement og lederegenskaber
 • Ser personaleudvikling som vejen til bedre pleje og omsorg
 • Kan sikre personlig og faglig udvikling af personalet
 • Kan formidle et åbent og ligeværdigt tværfagligt samarbejde
 • Har videreuddannelse på diplom- eller masterniveau indenfor ledelse
 • Har interesse for administrative og ledelsesmæssige opgaver
 • Er engageret og god til at fastholde og implementere nye tiltag
 • Kan bevare roen og overblikket i pressede situationer
 • Har lyst til at være med til at skabe noget nyt 

Om os:

 • Dronning Ingrids Hospital er landssygehus for Grønland og regionssygehus for region Sermersooq. Der er 108 senge plus patienthotel med 70 senge
 • Det er et moderne og veludstyret hospital med et højt fagligt niveau, gode kolleger og omgivelser, der næppe kan være smukkere. Hospitalet har fire ”skærende” specialer; kirurgi, gynækologi/obstetrik, ortopædkirurgi, otologi, en medicinsk afdeling med et meget bredt sygdomspanorama, dertil kommer pædiatrisk afsnit, en psykiatrisk afdeling og rejsende specialister inden for andre specialer
 • Medicinsk Afdeling råder over i alt 32 sengepladser og et Intermediært afsnit på 6 sengepladser, foruden dagafsnit, ambulatorium
 • Området ledes af en ledende overlæge, en ledende oversygeplejerske og 3 afdelingssygeplejersker – og i dette team vil afdelingssygeplejersken fraM1 også indgå. Du skal være indstillet på at indgå i et tæt dagligt samarbejde omkring patientforløb med de andre afdelingssygeplejersker og personalet i ambulatorium, dagafsnit og Patienthotel

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl) 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-70 

Startdato: 1. maj 2021 eller efter aftale 

Ansøgningsfrist: 25. marts 2021

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Oversygeplejerske Anne Birgitte Jensen på tlf. (+299) 538901 efter klokken 12.30 dansk tid eller på e-mail: abj@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(50).pdf  

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia