sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Speciallæge, sundhedscenter i Narsaq, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 20-10-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-11-2021
Suliffissamut ID normut: 330876384
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Speciallæge
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Er det dig, vi søger til vores sundhedscenter i Narsaq; - hvor vi fra d 1. december mangler en fastansat speciallæge, alternativt en vikar, i en kortere eller længere periode?

Du må gerne være speciallæge i almen medicin, men anden faglig baggrund kan også være relevant. Det er en forudsætning, at du kan arbejde selvstændigt, idet det er et et-læge distrikt, hvor der dog er rig mulighed for faglig sparring enten med bagvagterne i Nuuk, alternativt lægerne på regionssygehuset i Qaqortoq. Såfremt du har behov for at starte din ansættelse på vores Regionshospital i Qaqortoq, kan dette også aftales. Narsaq ligger i Sydgrønland, hvor klimaet er relativt mildt og der er kort afstand til lufthavnen i Narsarsuaq.

Vi tilbyder:

  • Spændende udfordringer, hvor alle dine kompetencer bliver brugt
  • Rig mulighed for sparring med lægekolleger via mail, telefon og på teams, samt i forbindelse med kystbesøg af specialister fra Nuuk
  • Et arbejdsliv, der primært omfatter arbejde indenfor almen medicin i ambulatoriet, stuegang på de indlagte patienter samt tilsyn af akutte patienter.

Vi søger dig, der er:

  • Speciallæge i almen medicin eller indenfor andet relevant speciale
  • God til at planlægge og strukturere din arbejdsdag og det gode patientforløb
  • Kan lide at arbejde selvstændigt og have indflydelse på din egen arbejdsdag

Om os:

  • Vi er et lille sundhedscenter, der omfatter en sengeafdeling med plads til op til 10 patienter, skadestue, apotek, laboratorium, røntgen samt en lægekonsultation
  • Vi modtager alle former for patientkategorier, men der foretages ingen planlagte operationer og de intensive patientforløb overflyttes til et andet sygehus så snart, patientens tilstand tillader det
  • En skøn natur med tæt adgang til grønne ådale, rå fjeldvægge og is-fyldte fjorde

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl             

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-415

Startdato: 25. november eller efter aftale

Ansøgningsfrist: 15. november 2021, ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Charlotte Mumm Ring på tlf. (+299) 64 22 11 eller på e-mail: CMRI@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram her:

Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia